Инсулиновите продукти са от животински произход или получени по рекомбинантен начин с помощта на биотехнологични процедури. Природните продукти се получават от свински или говежди панкреас. Те имат слаба имуногенност и рядко предизвикват алергии. Свинският инсулин се означава с S, говеждият с B, а натуралният с N.

 

Свинският инсулин е най-близък до човешкия. Човешкият инсулин се означава с H или с представка и наставка Hum – или – man. Той се получава по два начина – чрез ферментативно модифициране на свинския инсулин или чрез рекомбинантна технология при E.coli. Предимството на човешкия инсулин е в неговата почти липсваща имуногенност, т.е. отстранен е рискът от алергии.


 

В зависимост от продължителността на действие инсулиновите продукти се разделят на бързо действащи и с краткотраен ефект или депо-форми.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Интермедиерните инсулини имат средна продължителност на действие, докато продуктите с пролонгирано действие реализират продължителен хипогликемичен ефект поради бавното освобождаване на инсулин от подкожната тъкан.

 

Съвременните депо-инсулини съдържат в състава си и 10 до 50% краткодействащ инсулин, което осигурява настъпването на бърз ефект при продължително действие.

 

Инсулините се прилагат най-често подкожно и най-добре с шприц-писалки. Ефектът при бързодействащите инсулини настъпва 10 до 30 мин. след приложението и отзвучава след 3 до 7 часа. Депо-формите се прилагат веднъж на 24 часа и подържат относително постоянни нива на кръвната захар.

 

Пълнителите съдържат инсулин с обем 1,5 и 3 мл и могат да се използват до 4 седмици при правилно съхранение

 

Нежелани ефекти са алергични реакции и преходна пресбиопия (неясно виждане на близки предмети).

 

При предозиране се развива хипогликемия, която настъпва внезапно и се проявява с колапсно състояние или отпуснатост и сънливост, силен глад, гадене и сърцебиене. При преминаването от животински към човешки инсулин (който има по-бърз и силен хипогликемичен ефект) хипогликемичните прояви се срещат по-често.

 

Пациентите следва да бъдат добре информирани за този риск и за необходимите първи мерки при по-леките случаи (напр. поемане на захар, сладки или плодов сок).

 

Лекарствени взаимодействия. Глюкокортикоидите, диуретиците намаляват ефекта на инсулина и може да възникне хипергликемия. Бетаблокерите, клонидин и алкохола засилват действието на инсулина и предизвикват хипогликемия.