Псориазисът е хронично възпалително заболяване на кожата, причинено от инфилтрация на епидермиса и дермата от имунни клетки от семейството на Т - лимфоцитите.

 

Тези клетки секретират цитокини - вещества, участващи във възпалението.


 

Магали Савиняк и нейните сътрудници са демонстрирали калциев канал, присъстващ на повърхността на тези клетки, който е от съществено значение за производството на цитокини: инхибирането му изглежда намалява проявите на болестта чрез борба с възпалението.

 

Псориазисът клинично се проявява като червени петна по кожата, покрити с люспи и засяга 2-3% от световното население. Въпреки че най-често е леко заболяване, понякога има тежки форми при приблизително 20% от случаите, свързани с генерализирано засягане и/или болки в ставите.

 

Възпалението, което характеризира псориатичните лезии, е резултат от инфилтрация на епидермиса и дермата от имунни клетки, по-специално от субпопулация от Т - лимфоцити - LTh17 - произвеждащи провъзпалителни молекули  - IL-17, IL-22, IFNg, TNFα и други.

 

Това явление причинява патологична хиперпролиферация на кератиноцитите -  клетките, които изграждат основно епидермиса.

 

Основните съвременни лечения за псориазис са насочени към този път на възпаление, но терапевтичните антитела, насочени срещу IL-17, IL-22 или TNFα, са прекалено скъпи, изискват подкожно приложение от специалист и са свързани с потенциални нежелани реакции като повишен риск от инфекция.

 

Търсят се алтернативни решения

В Института по инфекциозни и възпалителни болести в Тулуза, в сътрудничество с изследователи от Центъра за интегративна биология, клиницисти от Университетския болничен център в Ларе и лабораториите Пиер Фабър, екипът на Магали Савиняк намери обещаващ път.

 

В предишно проучване, изследователите показаха, че Th17 лимфоцитите, присъстващи в кръвния поток, експресират на повърхността си определен калциев канал, Cav1.4 калциев канал, чието функциониране е от съществено значение за производството на цитокини.

 

Този канал е специфичен за LTh17 и  не се среща при други видове лимфоцити. В ново проучване екипът показа, че тези канали също присъстват на повърхността на LTh17, които инфилтрират кожата на пациенти с псориазис.

 

Нещо повече, тази работа доказва, че инхибирането на Cav1.4 каналитес.намалява локалното производство на цитокини и симптомите на псориазис.

 

Няколко учебни модела

За да потвърдят наличието на Cav1.4 канали върху LTh17 на пациентите, изследователите са работили от биопсии на псориатични лезии и са използвали специфични биомаркери, които правят възможно идентифицирането на Th17 клетките и визуализирането на Cav1.4 канала на тяхната повърхност.

 

Идеята е била да блокират този канал, за да наблюдават последствията върху производството на цитокини в различни модели на изследване на псориазис. За да направят това, те са използвали продукт, който вече е на пазара, за лечение на хипертония, който действа чрез инхибиране на Cav1 каналите в кръвоносните съдове: никардипин.

 

Изследователите от Тулуза първо са работили с LTh17 от кръвни проби от пациенти или здрави хора, след това са използвали кожни биопсии от пациенти.

 

Установили са, че производството на цитокини IL-17, IL-22, IFNg и TNFα от Th17 лимфоцити спада в присъствието на никардипин. Същият резултат е получен при лабораторен модел с индуциран псориазис.

 

След това изследователите са използвали модел на човешка кожа, възстановен в триизмерна култура от здрави клетки. В последния модел изследователите първо са провели първоначален експеримент, в който са вмъкнали LTh17 лимфоцити.

 

Те инфилтрира кожата в културата и предизвикват появата на признаци на псориазис в рамките на няколко дни. Когато екипът повтори експеримента, като преди това изложи Th17 лимфоцитите на никардипин, признаци на псориазис не се появиха.

 

Изследването предоставя доказателства, че Th17 лимфоцитите, които инфилтрират кожата при псориазис, наистина експресират Cav1.4 калциевия канал и че инхибирането на този канал блокира производството на патогенни цитокини.

 

По този начин тези резултати отварят ново терапевтично поле, базирано на разработването на лекарства, които са насочени специално към тези калциеви канали за намаляване на симптомите на псориазис, пояснява Магали Савиняк.

 

Източници:

www.inserm.fr