Със сърдечен магнитен резонанс може неинвазивно да се диагностицира сърдечно заболяване, а също да се предвиди кога тези заболявания могат да бъдат фатални, твърдят учени.

 

Според изследователи от университета „Дюк“ в Съединените щати иноватиният метод е неинвазивен, нетоксичен и може да бъде алтернатива на стресиращите ехокардиограми, катетеризации, и не по-малко стресиращите ядрено-магнитни изследвания, които често се прилагат за диагностика на много заболявания.


 

Учените твърдят, че сърдечният магнитен резонанс е ефективен в диагностиката на заболявания на коронарните артерии и все пак този неинвазивен метод е изключително малко застъпен в диагностиката. По-малко от един процент от диагностицираните пациенти.

 

Една от причините за рядкото използване на метода е липсата на достатъчно данни за достоверността на резултатите.

 

Проучването, направено в университета Дюк прави именно това. Сравнява достоверността на получените резултати при сърдечен магнитен резонанс и конвенционалните изследвания. В проучването вземат участие повече от 9 000 пациенти от седем болници, които са подлагани на диагностика чрез сърдечен магнитен резонанс. Те са били проследявани в продължение на десет години.

 

При пациенти без никаква история за сърдечни заболявания или с нисък риск за такива, според стандартни изследвания, скенерът показва добри резултати. При пациентите със сърдечни заболявания или с фамилна обремененост изследванията от сърдечния магнитен резонанс показват риск от бъдещ фатален инцидент. Такива инциденти са се случвали 3,4 пъти по-често при пациентите с лоши резултати от сърдечния магнитен резонанс.

 

Относно всички пациенти, участващи в експеримента, учените намират строга зависимост между абнормалните резултати от сърдечния магнитен резонанс и смъртността. Което показва достоверността на данните получени от този нов вид неинвазивна диагностика.

 

Технологията на новото изследване не е свързана с излагане на пациентите на радиация, което е голямо предимство за такъв вид неинвазивна диагностика.

 

За ограниченото разпространение на метода от значение е и липсата на добре оборудвани за целта лаборатории, някои пациенти не могат да се подлагат на магнитни изследвания и една от най-важните липсата на достатъчно информация за метода.

 

След информацията, която новото изследване предоставя относно метода – сърдечен магнитен резонанс се предполага, че повече пациенти ще се възползват от ползите в ранната диагностика, които предоставя.