VirtaMed - световният лидер в обучението по медицинска симулация на база данни, заедно с Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), държавна болница в Люксембург получиха субсидия за разработването на симулатор, на база смесена реалност в подкрепа на хирургичните умения в усъвършенстване на артроскопски процедури. Става дума за разработка, свързана с възстановяване на менискуси след травми. Прогнозира се значително подобряване на резултатите при пациентите след спортни травми.


Травмите на менискусите, свързани най-често с разкъсване (частично или цялостно) са едно от най-често срещаните спортни наранявания и понастоящем честотата му се оценява на 60 на 100 000 души, въпреки че реалната честота вероятно е много по-голяма, поради което често проблемът остава подценен.


Въпреки че над 30% от разкъсванията на менискуси се оценяват като подходящи за хирургична интервенция, по-малко от 10% се подлагат на операции в световен мащаб.


 

Причината са възможностите за оперативна намеса, която да доведе до добри резултати и след прилагане на физиотерапия да е налице пълно възстановяване.


Частичната менисцектомия остава основната възможност за хирургично лечение. Това означава, че днес много пациенти претърпяват резекция (окончателно отстраняване) на менискус, а не поправянето му.


Екипът е публикувал множество научни публикации в международно признати списания и е сред първите, които са разработили и описали техники за извършване на усъвършенствано възстановяване на разкъсани менискуси.


Възможностите за практическо обучение, които отговарят на високите нива на специализация, необходими в ортопедичната хирургия, са ограничени и скъпи към днешна дата, споделят авторите на статията.


Необходимо е обширно обучение за овладяване на хирургичните техники, необходими за усъвършенствани процедури по възстановяване на структурите в коляното. Тези техники започват да се разработват значително през последните години, но до скоро на много активни спортисти е била отнета възможността за продължаване на спортната кариера.


За да се осигури добра хирургична работа и ниски нива на усложнения, е от решаващо значение да се осигурят симулатори за обучение, които да позволяват безопасно практикуване и без да се вреди на пациентите. Следващото поколение хирурзи със сигурност ще използва систематично обучение за симулация на смесена реалност при обучението си.


Източници:
https://www.news-medical.net/news/20210609/European-grant-awarded-for-innovative-orthopedic-training-simulator.aspx