Новото изделие представлява инхалатор. Дишайки 10 минути в него, то дава индикация за наличие на болестни частици. Устройството е разработено да разпознава молекули, които са белег за раково заболяване. Ако инхалаторът работи, както се надяват създателите му, това ще бъде нова ера в неинвазивното диагностициране на злокачествените заболявания. Клиничното му проучване е започнало в началото на тази година.

 

Устройството е наречено „дихателна биопсия“ и е разработено да разпознава летливи органични молекули в издишания въздух. Наличието на такива вещества в дъха е индикатор за раково заболяване преди да са се появили други симптоми.


 

Учените, които провеждат тестове ще работят с 1500 доброволци, които ще изпробват инхалатора. Екипът търси пациенти, желаещи да участват в проучването, които имат подозрения за злокачествено заболяване на хранопровода, стомаха, простатата, бъбреците, кръвта, черния дроб или панкреаса, а също и здрави хора за контролна група.

 

След като завършат проучването, изследователите ще могат да направят оценка за работата на устройството, дали наистина инхалаторът може да направи разлика между дъха на болен и здрав човек. Следващата стъпка за учените е да разработят устройството така, че да може да диференцира различните видове рак. Тестовете трябва да приключат до 2021 г.

 

Това не е първият инхалер, за който се твърди, че може да диагностицира раково заболяване. Но със сигурност е първото изделие, което се разработва да диагностицира различни видове рак. Ако проучването протече гладко и се получат добри резултати, създателите на устройството вярват, че то ще стане част от оборудването на всеки лекарски кабинет.

 

Така при един стандартен преглед лекарят ще може да направи диагностика за раково заболяване с устройството за дихателна биопсия.

 

Новият метод на диагностика ще намали разходите за кръвни тестове и други инвазивни изследвания, които са стресиращи за пациентите. Резултатите ще бъдат готови в рамките на минути, без да е необходимо пациентът да обикаля лаборатории и да чака дни.

 

Все още обаче има много работа по проучването, с която британският екип вече се е заел.