Анализът на определени циркулиращи имунни клетки, през първите няколко часа, които причиняват инфекция, идентифицира пациенти с риск от системен възпалителен отговор - сепсис. Тази техника е подходяща за идентифициране на COVID-19 с повишен риск от развитие на респираторен дистрес синдром и тромбоза.

 

Пациентите, които страдат от тежка форма на COVID-19, развиват сепсис, който е тежка форма на инфекция, при наличие на обострена възпалителна реакция, свързана с органна дисфункция, тромбоза и летален край.


 

Трудността е да се идентифицират възможно най-бързо заразените хора, които са засегнати. Различни проучвания са направени по темата, повечето от факторите, които са идентифицирани, сред които и концентрацията на провъзпалителни медиатори, не са специфични за заболяването.

 

Вече няколко години Кристоф Комбадиер и неговият екип в Центъра по имунология и инфекциозни болести в Париж работят, за да разберат механизмите, които тялото привежда в движение още в първите часове след инфекция.

 

Тези учени се интересуват особено от сепсис, независимо дали е бактериален или вирусен. Работи се основно върху първите етапи на отговора на имунната система след инфекция, защото този период е от решаващо значение за прогресирането на заболяването до сепсис, обяснява изследователят.

 

Интересът му е по-специално към полиморфонуклеарните неутрофилиPN и моноцитите, които са първите имунни клетки, които се намесват.

 

Веднъж в контакт с патогена, тези участници в имунния отговор се специализират, като представят специфични рецептори на повърхността си. Ако успеем да идентифицираме отговорниците за клетъчното увреждане в гостоприемника при сепсис, бихме могли да идентифицираме пациенти с риск от усложнения. 

 

Ранно идентифициране и бързо действие 

В първо проучване, започнало преди няколко години, Кристоф Комбадиер изследва повърхностните маркери на PN, взети от пациенти, приети в интензивно звено за лечение на сепсис, чрез масова цитометрия.

 

Идентифицирани са два специфични маркера на отговора към инфекцията: алфа веригата на интерлевкин 3 рецептора - CD123 и PD-L1 - програмирана смърт-лиганд 1.

 

Ние показахме, че те са специфични за възпаление след инфекция, а не за асептично възпаление, каквото е например след операция.

 

След това изследователите потвърдиха тези данни в група пациенти, последователно приети в интензивно лечение, независимо от причината. Установено е, че пациентите, представили PN, носещи CD123 и PD-L1, са тези, за които диагнозата в крайна сметка е била наистина инфекция.

 

За потвърждаване, изследователите са използвали аналитична техника, която е по-лесна за рутинно използване -  поточна цитометрия.

 

Източници:

www.inserm.fr

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.752612/full