Инфекциозната мононуклеоза е една от клиничните прояви на инфекцията с вируса на Epstein Bar (EBV). Заболяването се характеризира с температура, генерализирано увеличаване на лимфните възли, ангина и засягане на черния дроб и слезката. Диагнозата се базира както на клиничната картина, така и на лабораторни изследвания – характерна кръвна картина и вирусологични изследвания.

 

Вирусът на Epstein Bar принадлежи към семейството на херпесните вируси. Той проявява афинитет към лимфоидните клетки и по-конкретно В-лимфоцитите. Вирусът е слабо устойчив във външна среда и лесно се инактивира. Източник и резервоар на инфекцията са болните и безсимптомните носители. Механизмите за предаване са два – при близък контакт - чрез попадане на пръски слюнка, както и контактно-битов от заразени предмети.


 

Счита се, че повечето случаи на инфектиране се осъществяват при интимен контакт между възприемчиви лица и безсимптомни носители. Заразният период е продължителен – екскрецията (излъчването) на вируса може да персистира до 18 месеца след преболедуване. Инкубационният период е в рамките на 5-10 дни, в редки случаи до 1-2 месеца.

 

Каква е етиологичната диагноза на заболяването?

Директната детекция на вируса се извършва с помощта на електронен микроскоп и/или доказването на генетичен вирусен материал чрез тестовете PCR и real-time PCR (PCR в реално време). Тези тестове позволяват откриването на активна вирусна инфекция, дори когато все още в серума не се откриват специфични за инфекцията антитела.

 

За бързото доказване на инфекцията се използват експресни тестове за откриване на антитела срещу вирусните частици. Използват се т. нар. ELISA тестове за откриване на IgM (маркер за прясна инфекция) и IgG антитела, както и имунофлуоресцентни тестове. Откриването на високо количество на IgG антитела в единична серумна проба, както и доказването на четирикратно нарастване на техния титър в повторна серумна проба говори за налична инфекция.

 

В 90% от случаите се откриват т. нар. хетерофилни антитела, които аглутинират овнешки еритроцити. Те се откриват в ранните етапи на заболяването и могат да останат налични в рамките на месеци. Тестът е известен като реакция Paul Bunnel (Пол Бюнел). Тестът е много показателен за определяне наличието на инфекцията при възрастни.

 

С по-висока чувствителност и специфичност са Monospot тестовете. Този тест остава позитивен до 6 месеца след оздравяване. Отрицателните резултати са по-чести при деца под 14-годишна възраст. Фалшиво положителни резултати са възможни и се наблюдават сравнително често при бременни и пациенти с автоимунни заболявания.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Промени в кръвната картина при болни от инфекциозна мононуклеоза

При типичните случаи се наблюдава умерено увеличаване на левкоцитите – до 15х106, а в някои случаи и до 20х106/л. Налице е преходна лимфоцитоза – повишено количество на лимфоцитите и появата на преходни лимфоидни и/или моноцитоидни форми в периферна кръв. Често се отчита намалено количество на тромбоцитите и повишени стойности на чернодробните ензими – ASAT и ALAT.

 

Наличието на виремия (откриване на вируси или вирусни частици в кръвта) налага въздържането от донорство в рамките поне на 6 месеца след началото на заболяването.

 

Прогнозата на заболяването е добра. Инфекциозната мононуклеоза може да протича под разнообразни клинични форми – леки, средно тежки и тежки. Описани са случаи на продължително задържащите се серологични данни за активна инфекция. При задържане на клиничната симптоматика повече от 6 месеца е необходимо търсене на подлежащо хронично заболяване.