Сърдечносъдовите заболявания са на първо място като причина за смърт в целия свят. В повечето случаи тя се дължи на миокарден или мозъчен инфаркт.

 

Инфарктът е област на исхемична некроза, причинена от прекратяване на кръвоснабдяването поради спиране на артериалния кръвен ток или на венозния дренаж. Около 99% от инфарктите са резултат на артериално запушване от тромби или емболи. По-рядко инфарктът може да се дължи на съдов спазъм, оток или кръвоизлив в атероматозна плака на атрериален съд или при компресия и прорастване от злокачествен тумор. Видове инфаркти:


  • Белите (наричани още анемични) инфаркти се срещат при артериално запушване в плътни органи като сърце, слезка и бъбреци. Характерно тук е, че не се откриват кръвоизливи.
  • Червените (хеморагични) инфаркти се наблюдават в органи с двойно кръвоснабдяване при венозен застой и при венозно запушване.

 

Как да разпознаем инфаркта навреме?

 

Разпознаването на симптомите на инфаркта е от изключителна важност, тъй като това може да спаси живот. Признаците, на които трябва да се обърне особено внимание са:

  • Тежест, стягане и дискомфорт в гръдния кош.
  • Дискомфорт в друга част от горната половина на тялото – ръцете, врата, гърба.

 

NEWS_MORE_BOX

 

  • Променливо кръвно налягане.
  • Учестено дишане със или без болка.
  • Студена пот.
  • Повръщане и гадене.
  • Замаяност, слабост, умора.

Признаците и симптомите на инфаркта могат в началото постепенно и плавно да се развиват, а в някои случаи – внезапно. Инфарктът най-често започва с болка в гърдите (чувство на стягане, притискане), която често се излъчва към лявата ръка, а може да продължи към долната челюст, гърба, дясната ръка или врата.

 

Когато симптомите на инфаркт на миокарда останат нелекувани, в крайна сметка се стига до развитие на некроза, а понякога изходът е летален. Редовното следене на кръвното налягане е най-основната превантивна мярка, която трябва да се предприеме срещу инфаркт на миокарда.