Изследователи от Израелския технологичен институт - Technion и Медицинския център Sheba успешно са разработили технология за производство на функционални естетични импланти по поръчка, които да помогнат при рехабилитацията на вродено деформирани уши.

 

Пример за вродена малоформация на ушите е микротия. Това състояние се характеризира с недоразвито външно ухо, което е малко и неправилно оформено. Среща се при 0,1% до 0,3% от родените деца. Освен естетичните нарушения, които се забелязват при това заболяване, се среща и загуба на слуха.


 

Ушната мида на външното ухо е изградена от гъвкав хрущял, а не от костна тъкан. Поради тази причина обичайната техника за реконструкция е използването на реберен хрущял, който е взет от гръдния кош на пациента. Тази манипулация е болезнена и често води до рискови усложнения.

 

Проф. Шуламит Левенберг от Факултета по биомедицинско инженерство в Technion и д-р Шай Изхак Дувдевани, старши лекар в отделението по оториноларингология на главата и хирургията на шията и ръководител от Лабораторията по тъканно инженерство в Медицинския център Sheba, както и други изследователи, работят съвместно, с цел да подобрят наличните методи на лечение на микротията.

 

Изследователите прилагат нови технологии за тъканно инженерство, които са били разработени в лабораторията на проф. Левенберг под ръководството на д-р Шира Ландау, за да изработят биоразградимо скеле на ушната мида.

 

Този имплант образува хондроцити и мезенхимни стволови клетки. Хондроцитите са клетките, отговорни за образуването на хрущяла. Биоразградимото скеле има пори с различни размери, което позволява прикрепването на клетките и следователно образуването на стабилен хрущял.

 

Изработката на ушна мида от собствените клетки на пациента ще намали болката и риска, които са налични при предходно използваните методи.

 

Освен това, този метод позволява операцията да се извършва на деца на шест години, а не както до момента да се чака до десетгодишна възраст. Реализацията на операцията в по-ранна възраст би могла да смекчи психологическите ефекти на микротията върху децата.

 

Изследователите наблюдават образуването на хрущяла в конструкцията на изработената ушна мида в лабораторията за между 10 дни и шест седмици. След това след направата на обстойни анализи и изследвания, протезното ухо показа добра биомеханична функция.

 

Източници:

https://medicalxpress.com/news/2022-01-customized-implants-ear-malformation.html

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1758-5090/ac3b91