Проучване, проведено от инженерни и медицински изследователи в Минесотския университет, показва как с помощта на генното инженерство могат да бъдат променени Т-клетки, които по-лесно да се справят с физическите бариери при борбата с ракови заболявания, което може да подобри лечението при множество пациенти в световен мащаб.

 

Вместо употребата на химио- или лъчетерапия, имунотерапията е вид лечение, повлияващо имунната система на пациента, подобрявайки нейните отговори към клетките на раковото заболяване. Огромна важност в процеса имат белите кръвни клетки и конкретно Т-лимфоцитите, които имат ролята да открият и разрушат раковите клетки.


 

Засега голям успех се наблюдава при употребата на имунотерапия при пациенти с онкологични заболявания на кръвта или кръвотворните органи, но при солидните тумори резултатите са далеч по-незадоволителни.

 

Това е така, тъй като в солидните тумори двигателните способности на Т-клетките са значително ограничени – тяхното движение е забавено, вследствие на плътността на самата туморна маса и клетките загиват преди да достигнат зоната от тумора, която трябва да повлияят.

 

За първи път учените опитват да променят конфигурацията на имунните клетки с помощта на генно инженерство, за да се оптимизира тяхното движение и способността им за превъзмогване на различни физически бариери. Ако клетките могат да разпознаят и достигнат туморните клетки, те могат да ги разрушат, споделят авторите.

 

В гъстата фиброзна маса на солидните тумори, скоростта на движението на Т-клетките намалява поне двукратно.

 

Учените откриват структурни и сигнални елементи, които могат да подобрят в Т-клетките, за да направят тяхната борба с раковите клетки по-ефикасна.

 

Различни фактори затрудняват Т-клетките в солидните тумори, но съществуват и прилики между тях.

 

След генна обработка на Т-лимфоцитите се оказва, че се движат два пъти по-бързо, без значение какво има на пътя им.

 

Генната обработка се извършва чрез промяна в генома (ДНК) на въпросните имунни клетки. Целта е да се забавят раковите клетки и да се забързат имунните.

 

Следващите стъпки са да се изследват всички механични свойства на имунните клетки, за да се открият още елементи, които да бъдат модифицирани и оптимизирани.

 

Засега изследването е проведено единствено върху лабораторни модели, но учените се надяват да започнат и клинични проучвания с доброволци.

 

Резултатите са публикувани в Nature Commuinications.

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210514134222.htm

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22985-5