Ракът на яйчниците е един от най-смъртоносните видове рак при жените, отчасти защото ракът развива резистентност към химиотерапията. Изследователи от Университета на Мичиган са провели проучване, в което показват, че включването на имунотерапия към химиотерапията, може да доведе до възвръщане на резистентността към химиотерапията
 
Обикновено, ракът на яйчниците се третира с цисплатин – химиотерапия на базата на платина. Платината се натрупва в ядрото на раковите клетки и ги спира от делене, което води до резистентност към лечението и оцеляването на раковите клетки, пише Medical News Today.
 
В изследването, учените използвали фибробласти, които генерират съединителни клетки и имунни Т клетки, които са двигателят на имунната система. Изводите сочат, че фибробластите водят до натрупване на платина, а имунните клетки, добавени към фибробласите, убиват туморните клетки. 
 
Специалистите разгледали резултатите на пациентите и установили, че присъствието на специфични фибробласти е свързано с ниска степен на преживяемост при болните, докато наличието на имунните Т клетки води до удължаване на живота на пациентите. 
 
Авторите на изследването са убедени, че това взаимодействие между химиотерапията и имунотерапията има ключов потенциал за лечението на рак и доказва, че добавянето на имунни Т клетки променя поведението на фибробластите след настъпване на химиорезистентност. Така пациентът може да се върне към същата химиотерапия, към която организмът му е развил резистентност по-рано. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Изследването е публикувано на страниците на списание Cell.
 
Яйчниковите тумори са хетерогенна група туморни образувания, чиито представители се различават един от друг по морфологичния си строеж и биохарактеристика. Многообразието в патогенетичното представителство на туморите се изявява от факта, че яйчниците са изградени от три вида клетки, които са епителни, мезенхимни и герминативни.
 
В този си аспект, яйчниковата тъкан има много голям и същевременно с това различен по степен потенциал за плурипотентно развитие на необразувания. Именно поради този проблем, съвременната класификация на Световната здравна организация се фундаментализира предимно на хистологичните варианти на туморните формации по яйчниците с малигнен характер. Според експертите въвели тази класификация през 1973 г., съществуват девет основни групи злокачествени тумори на яйчниците.
 
Яйчниковите тумори се делят на няколко групи: епителни тумори, тумори от половодиференциран и недиференциран тип, липидно-клетъчни тумори, герминативноклетъчни ракови формации, гонадобластоми и мекотъканни тумори.