Комбинация от имунотерапия с лекарство, което блокира обща генна мутация, дава обещави резултати в терапията при някои видове белодробни тумори, констатиират учени от института Франсис Крик.

 

Ракът на белия дроб е причина за 1,8 милиона случаи на летален изход всяка година, което го прави водещата причина за леталитет от рак в световен мащаб.
 


Имунотерапията не е ефективен подход при лечението на повечето пациенти с рак на белия дроб, докато дава успешен резултат при някои.

 

Тъй като само една четвърт от пациентите имат преживяемост повече от пет години след диагностицирането на онкологичното заболяване, има спешна нужда от намиране на нови терапевтични подходи или нови комбинации от съществуващи лекарства.

 

През последните години се проучва дали комбинирането на блокада на имунната контролна точка, вид имунотерапия, с KRAS-инхибитор може да бъде ефективен начин на лечение.
 

Този инхибитор действа, като блокира мутирала версия на KRAS - ген, който помага за контрола на клетъчния растеж и апоптоза.
 

Тъй като мутацията присъства при около една трета от случаите на рак на белите дробове, тя е обещаваща терапевтична цел, поясняват учените.

 

Изследователите проследяват ефекта от комбинирането на блокада на имунната контролна точка с инхибитори на KRAS при лабораторни модели.
 

При тумори, при които вече има голям брой активни имунни клетки, така наречените „горещи имунни“ тумори, лечението успешно контролира рака.

 

Въпреки това, в случаите, когато имунната система не е в състояние да създаде силен отговор, комбинираното лечение е неефективно.

 

През 2021 г. първият инхибитор на KRAS е бил одобрен за употреба при случаи на недребноклетъчен рак на белия дроб с мутация KRASG12C.
 

Разработени са текущи клинични проучвания, изследващи ефективността на комбинирането на този инхибитор с блокадата на имунната контролна точка.

 

Повечето от тези проучвания обаче включват само пациенти, които вече са преминали през блокада на имунната контролна точка и не са реагирали.
 

Тъй като имунотерапията е била неуспешна, това предполага, че техните тумори не се класифицират като "горещи имунни" и така, според това проучване, те също е малко вероятно да реагират на комбинацията от терапевтични средства.

 

Инхибиторите на KRAS са много нови, така че има още много да се изследва кога са най-ефективни и с кои други терапевтични средства могат безопасно да се комбинират, за да осигурят по-голяма продължителност на живота на пациентите.

 

Изследователите предполагат, че комбинирането на блокада на имунната контролна точка с инхибитор на KRAS вероятно ще е ефективна при специфични видове рак.

 

Екипът също така е изследвал въздействието на мутацията на KRAS върху тумора, околната среда около тумора и имунната система.

 

Те установяват, че при рак на белия дроб мутиралият KRAS отслабва сигналите, които помагат за активирането на имунната система, като същевременно засилва хормоноподобните молекули, които помагат за създаването на среда, която поддържа тумора.

 

Когато инхибират мутиралия ген в лабораторни модели, тези протуморни ефекти не се проявяват.

 

В туморната среда са били установени по-малко клетки, които потискат имунната система и повече цитотоксични Т клетки, които убиват раковите.

 

Генът KRAS е част от семейството на RAS гени, които са замесени в около 20% от всички видове рак, включително меланом, рак на червата и рак на панкреаса.

 

Изследователите продължават работата си, изучавайки ролята на това семейство гени при рака, търсейки и начини, чрез които може да се стимулира елиминирането на резистентни към RAS инхибиторите раковите клетки от имунната система.

 

Научният доклад е представен в Science Advances.

 

Референции:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm8780