Имунотерапевтично лекарство показва значително подобряване на преживяемостта при пациенти с най-често срещания тип рак на пикочния мехур според резултати от фаза III на клинино изследване, ръководено от проф. Том Паулс от Лондонския универистет „Кралица Мери“ и Раковия център на Бартс, съобщава medicalxpress.


За първи път имунна терапия дава толкова добри резултати относно преживяемостта при рак на пикочния мехур, което ще е от полза за хиляди пациенти, твърдят изследователите. Резултатите ще бъдат представени на годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO20).


Лекарството, наречено авелумаб, намалява 31% риска от фатален изход при рак на пикочния мехур и удължава средната преживяемост при напреднал стадий на болестта с повече от 7 месеца.Изследването с медикамента е било насочено към пациенти в напреднал 4 стадий на заболяването, при който има метастази и е труден за лечение.
При локално напреднал или метастатичен уротелиален карцином на заболяването се прилага химиотерапия, като пациентите след това се проследяват редовно, тъй като ракът често рецидивира


Проучването носи названието JAVELIN Bladder 100 и е финансирано от Pfizer и Merck KGaA Darmstadt, Германия.


В него са участвали 700 пациенти, разпределени в две лечебни групи. При едната група, освен обичайните стандарти грижи и проследяване след химиотерията, е проведено лечение с авелумаб. 


В последствие научният екип е изчислил същественият спад на риска от смърт и увеличаване на средната обща преживяемост от 14 месеца на 21. 


Страничните ефекти от лечението били в рамките на очакванията. При 11% от пациентите на новото лечение се наложило неговото преустановяване.

 
Авелумаб е инхибитор на контролната точка. Този тип терапии блокират протеина PD-L1, намиращ се на повърхността на туморните клетки. При активно състояние на гена, раковият процес успява да се скрие от имунната защита. При блокирането на протеина имунната система по-лесно идентифицира раковите клетки и ги унищожава. 


Всяка година в света се диагностицират около 550 000 нови случая на рак на пикочния мехур. Това е десетият по-честота рак.