На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Статистиката сочи, че приблизително 9,6 милиона души по света умират от рак всяка година, а само в ЕС на всеки девет секунди се диагностицира нов случай на рак.

 

Именно ракът е втората водеща причина за смърт на хората по света след сърдечносъдовите заболявания. Лечението му традиционно се вписва в една от трите категории: химиотерапия, хирургия или лъчетерапия.


 

През последните години новите подходи и иновативни терапии в онкологията започнаха да променят начина, по който онколозите разглеждат лечението на различните видове рак.

 

Имунната терапия е сред новите направления в лечението на онкологични заболявания, което дава надежди за лечението на тумори и хематологични заболявания.

 

Една от съвременните разработки в тази област е платформата Bispecific T-cell Engager (BiTE®). Тя ангажира имунната система на организма в борбата срещу злокачествените заболявания.

 

Иновативната терапия е разработена от биофармацевтичната компания Amgen, която фокусира своите проучвания върху трудно лечимите ракови заболявания.

 

Технологията BiTE® представлява таргетна имуноонкологична платформа, предназначена да ангажира собствените Т-лимфоцити, като активира техния цитотоксичен потенциал.

 

По този начин имунната система „разпознава“ раковите клетки като вредни за организма и започва да ги елиминира. Този ефект се предава и на следващото поколение имунни клетки, което намалява вероятността от появата на туморен рецидив, посочват от биофармацевтичната компания.

 

В момента се развиват редица BiTE® молекули в широк спектър, които ще се използват при лечението на солидни тумори и хематологични злокачествени заболявания.

 

По данни на Европейския съюз до 2035 г. се очаква удвояване на случаите на рак, като около 40% от хората могат да бъдат засегнати от болестта в определен момент от живота си.

 

В същото време над 1/3 от видовете рак са предотвратими, което прави тяхното навременно откриване и лечение в ранен стадий изключително важно.

 

Днес има 43,8 милиона излекувани души в света с преживяемост над 5 години от поставяне на диагнозата.

 

С подобряването на достъпа до информация, диагностиката и лечението, шансът на хората с онкологични и хематологични заболявания да се излекуват се увеличава.