Ваксината срещу морбили, паротит и рубеола и хипотетичната ѝ връзка с повишената честотата на аутизъм продължава да предизвиква безпокойство сред обществото. Това от своя страна има отношение към нежеланието на част от родителите ваксината да бъде поставена на децата им и съответно води до намаляване на ваксинационното покритие.


Проучване, публикувано в началото на тази седмица в Annals of Internal Medicine проследява вероятността за нарастване на риска от проява на аутизъм при деца, които са ваксинирани с трикомпонентната ваксина.


Проучването е направено в Дания и включва 657 461 деца, родени в страната от 01.01.1999 г. до 31 декември 2010 г. Децата са били проследявани от навършването на 1-годишна възраст до дата 31 август 2013 г. Което означава, че са обхванати деца от 1 до 14-годишна възраст.За провеждане на проучването е използвана информация от националните регистри за населението, включваща ваксинация срещу морбили, паротит, рубеола; други ваксини, поставени в детските години; данни за братя и сестри, които са били с аутизъм; както и наличие на рискови фактори за развитие на заболявания от аутистичния спектър.


От децата, взели участие в проучването, при 6517 е била поставена диагнозата аутизъм. Проследяване на всички деца е провеждано през определени периоди от време след ваксинацията, за да не бъде пропусната вероятността за по-късна изява на заболяването при групите имунизирани и неимунизирани с трикомпонентната ваксина.


Резултатите от проучването показват, че не се наблюдава повишен риск за развитие на аутизъм след ваксинация срещу морбили, паротит и рубеола. Сравнението на ваксинирани с трикомпонентната ваксина и неваксинираните деца с тази ваксина води до напълно коригирано съотношение на риск от аутизъм от 0,93.


Проучването подкрепя, тезата че ваксинацията с трикомпонентната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола не увеличава риска от аутизъм, както и не предизвиква аутизъм при рискови за заболяването деца. Получените резултати допълват данни от предишни проучвания чрез използването на различни статистически методи.