Счита се, че ежегодно в Европа смъртните случаи, причинени пряко от тромби, са около 500 000. 

Какво е тромбоза и кои са рисковите фактори?

Тромбите представляват кръвни съсиреци. Във вените, те се дължат на забавен кръвоток, микротравми на съдовата стена и променени реологични свойства на кръвта. Образуваните в дълбоките вени тромби лесно може да се откъснат от там и да се придвижат по кръвоносната система до белите дробове.
 
В артериите в отговор на различни нарушения обикновено се образуват атеросклеротични плаки, които допълнително се усложняват с тромбообразуване върху тях.
 
Рисковите фактори се разглеждат като некоригируеми – генетична предразположеност, метаболитни нарушения и др. и коригируеми – затлъстяване, тютюнопушене, двигателна активност и др.
 

Високият ръст рисков фактор ли е?

Макар и още да не е ясно защо точно това е така, резулатите от ново проучване изглежда да показват, че е такъв.
NEWS_MORE_BOX
 
Изследването обхванало повече от 2 милиона мъже и жени и дало ясно цифрово измерение: рискът за тромбоза у жените, по-ниски от 155 см, бил с 69% по-малък отколкото за тези, високи над 180 см. За мъжете под 161 см рискът бил с 65% по-слаб, в сравнение с тези, високи над 189 см.
 
Друга особеност била тази, че докато ръстът директно се асоциирал при мъжете както с белодробната тромбемболия, така и с тромби в краката и другаде, то при жените отчетлива асоциация имало само относно образуването на тромби в краката.
 
Ръстът, бил той висок или не, спада към некоригируемите рискови фактори. Факт е обаче, че част от наблюдаваната напоследък акселерация е именно масовото повишаване на ръста сред населението. Според някои автори, в светлината на новото проучване, това явление може да се свърже с нарастващата болестност и смъртност, причинени от тромбози.
 
В крайна сметка, основните рискови фактори са именно коригируемите, така че – всичко е в наши ръце!