От всички ракови заболявания на ректума, аденокарциномите са най-чести.

 

Като терапевтичен подход, онколозите обикновено предлагат хирургична интервенция за отстраняване на раковата тъкан, последвана от химиотерапия.


 

Имунотерапията може да замени този тежък протокол за пациентите.

 

Малко клинично изпитване, проведено в Мемориалния център за рак на Слоун Кетъринг в Ню Йорк, е показало впечатляващи резултати: 100% от пациентите са били с ремисия, без нужда от операция или химиотерапия, след лечение с антитялото достарлимаб.

 

100% ремисия

Ефектът на антитялото е било наблюдавано върху малка група от дванадесет пациенти, засегнати от ректален аденокарцином във фаза II или III - достарлимаб е направил възможно премахването на тумора след инжектиране на всеки три седмици в продължение на шест месеца.

 

При 100% от пациентите туморът е бил неоткриваем при CT, MRI, ендоскопия и ректални биопсии.

 

Те не са се нуждаели от операция или химиотерапия, за да се завърши действието на достарлимаб.

 

Нито един пациент не е имал рецидиви по време на периода на проследяване, който е продължил от 6 до 25 месеца.

 

Достарлимаб не предизвиква сериозни странични ефекти при повечето пациенти - само обриви, умора, гадене и сърбеж.

 

Само един от участниците е развил нарушение на функциите на щитовидната жлеза, което не е било животозастрашаващо.

 

Достарлимаб изглежда е надежда и за терапията на пациенти със синдром на Линч - осем от дванадесетте участници в клиничното проучване.

 

Това наследствено заболяване драстично увеличава риска от развитие на колоректален рак през целия живот и е свързано с по-лоши резултати след операция или химиотерапия на рак.

 

Имунотерапията може да бъде обещаващо средство за лечение на пациенти, засегнати от синдрома на Линч.

 

Трайни резултати

Този подход е ефективен само при така наречените ракови заболявания на ректума с дефицит на система за несъответствие на ДНК, които представляват между 10 до 15% от ректалните аденокарциноми, диагностицирани всяка година.

 

Достарлимаб е антитяло, което предотвратява разпознаването на PD-1 рецептора, разположен върху Т-клетките, с неговия лиганд PDL-1, разположен върху раковите клетки.

 

Взаимодействието на рецептора с неговия лиганд парализира имунния отговор – вместо да унищожи анормалната клетка, Т-клетката не я атакува.

 

Чрез механично блокиране на това взаимодействие, достарлимаб позволява на Т-клетките да унищожат анормалната клетка.

 

Впечатляващи резултати, които ще трябва да бъдат възпроизведени в бъдещи независими клинични проучвания, включващи повече участници.

 

Референции:

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cancer-cancer-colorectal-medicament-test-detruit-tumeur-chirurgie-ni-chimio-98920/

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2201445?query=hematology-oncology