Илеус е състояниe, при което е налице нарушение в пасажа на чревното съдържимо. Нарушенията, водещи до развитието му могат да бъда от два основни типа:

 

1. Механичен илеус


 

Механичният илеус е възможно да се развие вследствие на:

  • Запушване (обтурация) на чревния лумен от процес, протичащ вътре в червото или от притискането му отвън. Илеусът се нарича обтурационен. Обтурацията на чревния лумен може да бъде в резултат от редица процеси, водещи до неговата пълна или частична стеноза. Такива могат да бъдат чужди тела, жлъчни камъни, тумори, паразити, туберкулоза и др.
  • Притискане на съдовете и нервите в мезентериума с вторични промени в чревната стена - странгулационен илеус. Различават се няколко варианта на странгулационен илеус според механизма на настъпването му: 

Заклещване на чревната бримка в херниалния сак при различни хернии или чревни бридове (сраствания между чревните гънки) - инкарцерация. Последната може да настъпи внезапно или по-бавно. Връщането на червото в първоначарното положение е невъзможно. Съдържанието на инкарцерираните чревни бримки не може да премине надолу, задържа се и приводящото черво се раздува. Впоследствие настъпва miserere (повръщане на фекални маси), интоксикация с електролитни нарушения и дегенеративни промени в органите. Задържаното чревно съдържимо вторично притиска съдовете на инкарцерираната чревна част и в стената й се развива хеморагичен инфаркт, вследствие на което тя става къслива, увеличава се нейната пропускливост и се развива перитонит.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Завиване на чревната бримка около оста й - волвулус. Развива се обикновено в тънкото черво или сигмата. Червото се завърта около и с мезентериума на 360° до 540°, при което се притискат съдовете . Причина за волвулус е упоритият запек.

 

Инвагиниране на чревната бримка в подлежащата й част. Инвагинацията е по-често срещана сред децата. У възрастните е възможно да настъпи в резултат от туморни процеси в червото.

 

2. Паралитичен илеус

 

Дължи се на парализа на червата, при което се губи тяхната моторика и настъпва т. нар. спастична непроходимост. Развива се най-често на базата на перитонит или друга причина, обуславяща парализа на червата (кръвоизлив в корема, оперативна травма).