Неочаквана връзка между дисбаланса на електрони в чернодробните клетки и много метаболитни проблеми, които повишават риска от сърдечносъдова болест и чернодробна стеатоза, откриха изследователи от Масачузетската болница.


Вниманието им е фокусирано върху феномена редукционен стрес и това как генетиката и факторите на околната среда, в това число и храненето, влияят върху този сериозен рисков фактор. 


Редукционният стрес възниква, когато клетките образуват изобилие от електрони, което играе съществена роля за производството на енергия.„Има тенденция, храната, която консумираме, да е богата на електрони“, споделя д-р Вамси Мута от катедрата по Молекулярна биология и старши автор на изследването за News Medical Life Sciences. „Но когато има дисбалан между търсенето и доставянето на електрони, тоест когато има излишно доставяне, се получава редукционен стрес“ пояснява той. 


Консумацията на високо съдържание на мазнини и алкохол води до такъв стрес в чернодробните клетки. Докато връзката между редукционния стрес и някои редки генетични заболявания като митохондриалните е установена, неговата роля при по-често срещани състояния все още не е изучена. 


При консумация на алкохол се генерират множество електрони в черния дроб, които водят до редуктивен стрес, твърди водещият автор на изследването хепатологът д-р Ръсел Гудман. При негов експеримент е постигнат контрол на редукционния стрес чрез генетично проектиран ензим - LbNOX. 


Изследователският екип идентифицират метаболит в кръвта – алфа-хидроксибутат, който се повишава при натрупване на електрони в чернодробните клетки. Неговите нива са свързани с инсулиновата резистетност – рисков фактор за развитието на диабет тип 2 и затлъстяване, което провокира изследователите да задълбочават работата си. 


Генът GCKP се среща при половината от населението, а той оказва влияние за развитието на много здравословни проблеми, включително и чернодробна стеатоза и повишени нива на триглицериди в кръвта. При предишно изследване се установява, че този ген и алфа-хидроксибутат са свързани. Мутацията на гена води до високи нива на алфа-хидроксибутират и съответно редукционен стрес. 


Учените откриват, че третирането на редукционния стрес с LbNOX понижава нивата на триглицеридите, които повишават риска от възникване на сърдечносъдова болест, подобрява метаболитните фактори, включително и инсулиновата резистентост. 


Според тях алфа-хидроксибутиратът може да се използва като биомаркер за редукционен стрес и един ден LbNOX могат да бъдат прилагани за лечение на метаболитни заболявания. Последните според д-р Вамси Мута дават възможност за нов клас изследвания и манипулиране на метаболитните процеси в организма.


Проучването е на Massachusetts General Hospital и е публикувано в сп. Nature.

 

Източник:

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2337-2
https://www.news-medical.net/news/20200529/Researchers-identify-risk-factors-for-fatty-liver-disease.aspx