Сканирането с ядреномагнитен резонанс може да предвиди риска от развитие на рак на гърдата в бъдеще, се посочва в данните на проучване. 
 
Учените не спират да търсят начини, с помощта на които да определят риска от заболяването при всяка жена, но към момента тази задача се оказва трудна. 
 
От Американското онкологично дружество препоръчват жените, които имат с 20% или повече завишен риск от развитие на заболяването, ежегодно да се подлагат и на ядрено-магнитен резонанс, наред с рутинната мамография
 
Обект на проучване от страна на изследователите е връзката между характеристиките от изображенията от сканирането, като плътността на гърдата и паренхимната плътност, и риска от развитие на рак. 
 
Д-р Хабиб Рахбар от Вашингтонския университет и неговите колеги установяват, че жените, при които има завишени нива на паренхимна плътност, са девет пъти по-застрашени от диагностициране с рак на гърдата по време на двегодишното наблюдение. 
 
Плътността на гърдата не се оказва фактор, който в значителна степен определя риска от развитие на заболяването, обясняват учените. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
На база на резултатите, изследователите заключават, че взимането под внимание на паренхимната плътност може да подобри скрининга при рак на гърдата, както и стратегиите за управление на болестта. 
 
Ако резултатите бъдат валидирани и след по-големи проучвания, този фактор може да бъде от полза при взимането на важни решения, свързани с лечението. 
 
Данните от проучването са публикувани на страниците на сп. Radiology.