Ултравиолетовото A (UVA) лъчение очевидно има потискато коронавируса въздействие, смятат изследователи от Единбургския университет. Изводът си те направили след като сравнили нивото на смъртност от ковид в САЩ, Италия и Великобритания. Това обаче не е свързано с витамин Д както се предполагаше преди година.


Още в началото на пандемията някои учени предположиха, че може да има връзка между силната слънчева активност и темповете на разпространение на коронавирусната инфекция и нивото на смъртност от ковид. 


По принцип ултравиолетовите лъчи са пагубни за всеки един микроорганизъм. Сезонните промени в метеорологичните условия засягат честотата на редица инфекциозни заболявания и могат също да повлияят на COVID-19. За да проверят тази хипотеза изследователите сравнили данни от регистрираните случаи заради ковид в континенталната част на САЩ и нивата на ултравиолетовото лъчение в 2474 окръга за същия период. Те взели предвид и всички фактори, които влияят на податливостта към инфекцията и фаталния риск, включително възраст, пол, етническа принадлежност, социално-икономически статус, гъстота на населението.


Те стигат до извода, че живеещите в райони с най-високо ултравиолетово лъчение са с по-нисък риск от фатален изход при ковид в сравнение с по-слабо слънчевите райони. Коефициентът на риск от смъртност (MRR), в САЩ, пада с 29% (40% -15% (95% CI)) на 100 (KJ/m2) увеличение на средния дневен UVA.


Екипът анализирал данни и от Италия и Великобритания и получили същия резултат. Там те изчисляват общ спад на MRR от 32% (48% -12%) на 100 KJ/m2.


Понижаването на фаталния риск от ковид при повишена слънчева активност обаче не се свързва с увеличените стойности на витамин Д. В изследването били включени само области с ниско ниво на ултравиолетово лъчение, необходимо за достатъчния синтез на витамин В в организма. 
Според учените по-ниската смъртност от ковид в този случай може да се дължи на азотния оксид, който се отделя под влиянието на слънчевите лъчи. 

 

Ултравиолетовото A (UVA) лъчение предизвиква отделяне на кожен фотонеустойчив азотен оксид, влияещ на сърдечносъдовата система и метаболитния синдром, и двата рискови фактори за COVID-19. Азотният оксид също така потиска репликацията на SARS-CoV2, което е доказано в лабораторни изследвания.


Необходимо научната работа да продължи в тази насока, за да се изследва този механизъм. Това може да даде нови методи за лечение на коронавирусната инфекция, смятат учените от Единбургския университет.

 

Източник:

Ultraviolet A Radiation and COVID‐19 Deaths in the USA with replication studies in England and Italy - Cherrie - - British Journal of Dermatology - Wiley Online Library