Европейската агенция по лекарствата започна преглед на сърдечносъдовия риск при лекарствата, съдържащи ибупрофен за системно приложение.

 

Оценката е насочена по-специално към риска при прилагане на високи дози ибупрофен (2 400 mg дневно), приемани регулярно и продължително време.


 

Обикновено медикаментът се приема в по-ниска доза и за кратък период. Не се предполага наличието на такъв риск при голямото мнозинство пациенти, използващи ибупрофен в обичайни дози.

 

Това е един от най-често използваните противоболкови и противовъзпалителни лекарствени продукти и има добре установен профил на безопасност при използване на обичайни дози.

 

Медикаментът принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни средства.

NEWS_MORE_BOX

 

В продължение на много години безопасността на тези лекарствени продукти, включително по отношение на сърдечносъдовата система е обект на стриктно разглеждане от европейските и национални регулаторни органи по лекарствата.

 

Резултатите от публикуваните анализи на клинични изпитвания показаха, че сърдечносъдов риск при употреба на диклофенак и високи дози ибупрофен (2400 mg) може би са подобни на известния риск с СОХ-2 инхибиторите.

 

През 2013 г. Европейската агенция по лекарствата разгледа наличните данни, отнасящи се до диклофенак, също представител на нестероидните противовъзпалителни средства и направи препоръки за намаляване на риска.

 

ЕАЛ ще разгледа също наличните доказателства за взаимодействието на ибупрофен с ниски дози аспирин (приеман за намаляване на риска от сърдечен и мозъчен удар), за да прецени дали настоящите препоръки към медицинските специалисти са достатъчни.

 

Докато се провежда това преразглеждане, пациентите трябва да продължат да употребяват лекарствата според информацията в листовките за пациента или според предписанията, получени от лекарите.