BRCA1 и BRCA2 гените са тумор супресорни гени, които кодират информация за протеини, участващи в контрола и поправката на скъсвания в ДНК. Някои мутации в BRCA гените излагат клетките на повишен риск да се делят неконтролируемо и да се променят бързо, което може да доведе до рак на гърдата, но и на други злокачествени тумори. Всички жени притежават гени BRCA1 и BRCA2, но само някои от тях имат мутации в тези гени.

 

В допълнение към често обсъжданите мутации на BRCA гените, съществуват значителен брой други наследствени генни мутации, които увеличават риска от развитие на рак на гърдата. Всъщност, се смята, че мутациите в над 100 гена допринасят за този риск и се очаква броят на генните мутации, които повишават риска от рак на гърдата да расте с натрупването на знанията ни в областта на генетиката на онкологията.


 

В допълнение към генните мутации на BRCA1 и BRCA2, други мутации, причиняващи рак на гърдата, включват ATM, PALB2, PTEN, CDH1, CHEK2, TP53, STK11, PMS2 и др.

 

Понастоящем се смята, че 5% до 10% от раковите заболявания на гърдата са генетични или фамилни (въпреки че този брой може да се промени с получаването на нова информация), но не всички от тези видове рак се дължат на BRCA мутации.

 

Когато говорим за мутации, важно е да правим разлика между наследствени и придобити генни мутации.

 

Придобитите или соматични генни мутации причиняват промени, които стимулират растежа на рака. Целевите терапии, лекарства, които са насочени към специфични пътища, свързани с тези промени, значително са подобрили лечението на някои видове рак, като рак на белия дроб.

 

Придобитите мутации обаче не присъстват от раждането, а възникват по всяко време след раждането в процеса на превръщането на една клетка в ракова клетка. Тези мутации засягат само някои клетки в тялото. Те не са унаследени от родител, а по-скоро „придобити“, тъй като ДНК в клетките е изложена на увреждане от околната среда или в резултат на нормалните метаболитни процеси на тялото.

 

Наследствените или мутациите в зародишната линия (генетични промени в половите клетки - сперматозоиди и яйцеклетки), напротив, са генетични промени, с които хората се раждат и които се предават от единия или двамата родители. Тези мутации засягат всички клетки на тялото. Именно тези наследствени мутации (и други генетични промени) могат да увеличат вероятността човек да развие рак и да причинят фамилен рак на гърдата.

 

Референции:
1. Baxter JS, Leavy OC, Dryden NH, et al. Capture Hi-C identifies putative target genes at 33 breast cancer risk loci
2. Evans DG, Graham J, O'connell S, Arnold S, Fitzsimmons D. Familial breast cancer: summary of updated NICE guidance
3. Lee JY, Kim J, Kim SW, et al. BRCA1/2-negative, high-risk breast cancers (BRCAX) for Asian women: genetic susceptibility loci and their potential impacts
4. Verywell Health. Non-BRCA Gene Mutations That Raise Breast Cancer Risk