Интернационален екип от изследователи успя да изолира пет вида гени, които са по-активни при млади пациенти с тежки случаи на COVID-19.

 

Учените публикуват своите генетични анализи в сп. Science Translational Medicine. Те наблюдават млади хора, при които проявената симптоматика на COVID-19 е тежка, без да имат рискови фактори за заболяването.


 

При много млади хора без налични странични заболявания се проявява сериозна клинична картина в резултат на коронавирусната инфекция. До момента причината за това не беше изяснена.

 

В проведеното изследване учените наблюдават гени, които биха могли да бъдат отговорни за това. Те откриват такива, които намаляват способността на организма да се бори с болестта, когато тя се активира.

 

Проведеното изследване включва плазмени проби на 72 млади хоспитализирани пациенти с положителен резултат за COVID-19, 47 от тях са в много тежко състояние.

 

В началото при хората с най-тежка симптоматика се наблюдава сериозно възпаление и повишена коагулация.

 

Нито един от тези пациенти няма придружаващи заболявания, които биха могли да обяснят влошаването на състоянието им.

 

Екипът от изследователи включва проби и от 22 млади хора, при които не се наблюдава тежка симптоматика в резултат на заболяването. Те сравняват техните резултатити с тези на хоспитализираните пациенти.

 

Благодарение на получените проби, учените успяват да секвенират целия геном на изследваните пациенти, като по този начин получават информация за техните цитокини и фенотипа на имунната им система.

 

След получаването на тези данни учените сравняват последователността на гените в генома и търсят прилики между отделните хора. Те наблюдават пет гена, които са по-активни при пациенти с тежка симптоматика на заболяването. Един от тях е най-разпространен - ADAM9.

 

Екипът направи допълнителни анализи и изследвания, с които се установява, че при блокиране на ADAM9 гена в човешката белодробна тъкан in vitro, вирусът на COVID-19 не може да се реплицира добре.

 

Информацията получена от това проучване и последващо задълбочаване в действието на тези гени може да подпомогне за разработката на нови терапевтични средства, които да деактивират активността на гените и по този начин да намалят симптомите при COVID-19.

 

Източници:

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abj7521