Изследователски екип от Northwestern Medicine е установил, че загубата на гена SLIT2 в циркулиращите туморни клетки може да регулира метастазирането на тумора при рак на простатата.

 

Проучването е публикувано в Science Advances.


 

Метастазите са причина за повечето случаи на летален изход, свързани с рака, но основните механизми на тяхното развитие все още не са изцяло разбрани, въпреки напредъка в лечението и грижите за пациентите с ракови заболявания.

 

Циркулиращите туморни клетки предизвикват ракови метастази като се отделят от първичните тумори и се транспортират през кръвния поток, за да доведат до появата на нови тумори.

 

Въпреки това, установяването на генетичните фактори, които регулират количеството на циркулиращите туморни клетки и помагат навлизането им в кръвообращението, остава основно предизвикателство пред науката поради рядкостта и хетерогенния характер на тези клетки.

 

Ако можеше метастазите да бъдат потиснати, раковите заболявания нямаше да водят до летален езход, поясняват учените.

 

Разбирането защо циркулиращите туморни клетки навлизат в кръвта е ключов елемент в напредъка на онкологията.

 

С цел да се установят механизмите, отговорни за миграцията на циркулиращите туморни клетки, изследователите са използвали методите на CRISPR генно редактиране, за да елиминират гени в туморообразуващи клетки от рак на простатата, имплантирани в лабораторни модели.

 

Всяка клетка е имала загуба на функция на един ген от своя геном.

 

Циркулиращите туморни клетки са били събирани с помощта на първия по рода си подход, разработен от лабораторията на изследователите, който ефективно може да изолира такива клетки от кръвни проби.

 

След проследяването изследователите са установили, че SLIT2 е най-често срещания ген, който е свързан с циркулацията на туморните клетки.

 

Този ген кодира протеина SLIT2, който от своя страна влияе върху процесите на клетъчна миграция.

 

Когато отстранените гени за SLIT2 от циркулиращите туморни клетки са били вмъкнати обратно в лабораторните модели, изследователите са установили, че броят на циркулиращите клетки в кръвния поток значително се е увеличил.

 

Откритията показват, че загубата на гена SLIT2 в циркулиращите туморни клетки благоприятства метастазите и засилва прогресията на рака.

 

Според изследователите фокусът се поставя върху проследяването на гени, които са активирани, а не елиминирани при ракови заболявания.

 

Откритията са важни, тъй като поставят началото на търсене на нови лекарствени средства и подходи, които потенциално биха могли да забавят или предотвратят развитието метастази.

 

Установено е, че ако SLIT2 се елиминира напълно при пациенти, прогнозите за здравето са по-лоши.

 

Това предполага, че ако може да се възстанови нормалната функция на SLIT2, то би могла да се предотврати и появата на метастази.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abo7792