Изследователи установиха нови гени, свързани с тежкото протичане на ковид, става ясно от публикация в сп. Nature. Резултатът е на базата работата на международен екип по установяване на геничните връзки за тежкото протичане на коронавирусната инфекция.


Досега като рискови фактори за тежко протичане на ковид се определяха мъжки пол, затлъстяване. Но реално тези фактори не могат да обяснят тежкото протичане и фаталния изход от инфекцията при множество хора. Не отскоро съществува предположението, че генетичните особености също имат роля за възприемчивостта към респираторните вирусни инфекции, в това число и SARS-CoV-2.


За да установят кои гени влияят на предразположеността към коронавирусната инфекция е създаден международната инициатива VID-19 Host Genetics Initiative. В този проект работят учени от различни страни, които анализират получената генетична информация, свързана с ковид.За целите на проекта са разледани 46 изследвания, проведени с участието на членове на инициативата от 19 държави. Изследванията обхващат 50 хил. души.


При метаанализа са отделени 13 нови гена, които са свързани със склонността на организма към ковид и тежкото му протичане. Учените уточняват, че една част от тези гени са били известни по отношение на връзката им с автоимунните и възпалителни заболявания, както и че се явявят рисков фактор за заболявания на белите дробове. Част от тези гени се намират само при дадена група хора. Например два гена, свързани с тежката форма на коронавирусна инфекция, се откриват само при имигранти от Източна Азия. Това според авторите показва колко важнен е глобалният подход при изучаването на предразположеността към ковид. 


Изследователите са на мнение, че при научната им работа ще се открият не само нови данни за механизма на болестта, но и ще могат да се определят мишени за създаването на лекарства срещу нея. Такава възможност дава въздействието върху наличен механизъм, свързан с един от „опасните гени“ FOXP4. Той участва в регулиране деленето на клетките на лигавицата в дихателните пътища. 


Източник: 
Mapping the human genetic architecture of COVID-19 | Nature