Научен екип от университета на Илинойс развива генетичен биомаркер за определяне на токсичността на различни продукти. Новата технология съкращава времето на тестване и показва висока точност.

 

При производството на различни вещества от агрохимичната и фармацевтичната индустрия, те трябва да бъдат тествани за потенциални токсични ефекти, преди да бъдат одобрени за употреба. Самото тестване, обаче е скъпо и отнема дълго време.


 

Целта на проучването била да се определят най-малките индикатори за чернодробна токсичност, водещи до рак на черния дроб. Тестването на токсичността спрямо органа е едно от най-важните изследвания на веществата, тъй като черният дроб получава кръв от по-голямата част от тялото и я пречиства. Това го поставя в рисковата зона от токсичните ефекти на някои вещества.

 

Обикновено изследването се провежда върху животни. Процесът продължава повече от година, като следи за развитието на чернодробен рак. Нужни са множество животни и време от срана на лаборантите – за събиране на пробите, отглеждане на моделите и анализ на данните.

 

В новото проучване, публикувано в Scientific Reports, учените посочват генетичен маркер, който дава информация за токсичността само 24 часа по-късно.

 

Учените анализират голямо количество информация от база данни на националния институт по здравни и природни науки. С помощта на роботизирана система те определят биомаркери от транспортна РНК молекула за да предвидят токсични ефекти.

 

Подобни техники се използват за по-бързата валидация и идентификация на нови лекарствени молекули.

 

Методът е използван и в други опити, но този е най-подробен. Благодарение на няколко вида системи успешно е установен най-бързия и точен метод за определяне на токсичността. Това показва, че колаборацията между природните и компютърните науки е много важна за прогреса и развитието на нови технологии.

 

„Вместо изследванията да продължават с месеци или години, вече можем да изследваме ефектите върху даден модел само за 24 часа, да съберем проби и ако открием дадените биомаркери да определим риска за развитие на рак на черния дроб.“ обяснява проф. Зейнеп Мадак-Ердоган, автор на проучването.

 

Резултатите могат да бъдат широко използвани от токсиколози и други учени. Тяхното приложение ще окаже огромно влияние върху агрохимичната и фармацевтичната индустрия, подобрявайки част от работата им.

 

Източници:

https://medicalxpress.com/news/2020-12-gene-biomarkers-liver-toxicity-quickly.html

https://www.nature.com/articles/s41598-020-76129-8