Нов неинвазивен метод за диагностициране на рак на хранопровода са разработили учени от Щатите. Той се базира на идеята, че това заболяване има значителна генетична основна, пише сп. Nature Genetics.

 

Генетичният тест ще позволи ранното откриване на този вид рак, което обещава много по-висока успеваемост на лечението. Надеждата на учените е голяма, тъй като в момента преживяемостта на пациентите с рак на хранопровода е много ниска.


 

Чрез метода ще се обособяват характерни за заболяването биомаркери, индикиращи мутации в два гена, виновни за болестта. Учените обаче не се ангажират с прогнози кога тестът ще започне да се прилага, тъй като върху него предстоят още разработки и проучвания.

 

Ракът на хранопровода е рядка, но изключително опасна форма на рак.

NEWS_MORE_BOX

 

Най-голямата част от случаите на рак на хранопровода заемат злокачествените тумори, които се зараждат от епителната тъкан на органа - слоя от клетки, които покриват неговия канал.

Честотата му силно варира в различните страни на света. Среща се често в страни като Китай и Иран, Централна Азия. По-висока честота също се забелязва в коренно различни региони като Финландия, Исландия, югоизточна Африка и северозападна Франция.

 

Основните рискови фактори за развитието на карцинома са прекалената консумация на алкохол и тютюнопушенето. Рискът от развитие на рак се увеличава с повишаването на количеството на консумирания алкохол и броя изпушени цигари.

 

Решението за лечение се взима от мултидисциплинарен екип (онкокомисия), който планира и оценява стадия на болестта, определя лечението и поведението (радикално или палиативно - облекчаващо симптомите).

Хирургичната намеса е традицонно най-често прилаганото лечение на рак на хранопровода. Понастоящем се използва за основно лечение само при пациенти с ранен стадий на заболяването.