Ракът на дебелото черво е мултифакторно етиологично малигнено заболяване, което по-често засяга мъже и то над 50-годишна възраст, като все пак може да се срещне във всяка една възраст и съществува фамилна предиспозиция, свързана с мутации в някои тумор супресивни гени (например p53 и др.). То може да се прояви основно с две клинични картини, в зависимост от локализацията на формацията – при засягане на десния колон, поради по-големия диаметър на лумена, се проявява предимно с анемичен синдром, докато при засягане на сигмата и левия колон, поради по-тесния лумен, по-изявена е гастро-интестиналната симптоматика (тенезми, промени в ритъма на дефекация и редуване на констипация с диария, хематохезия и др.).

 

Рискови фактори за заболяването са възраст над 50 години, понижена консумация на фибри, диета богата на мазнини и протеини, меса на скара, повишена консумация на сол и др. Предвид силното нарастване на риска от рак на дебелото черво с възрастта, гастроентеролозите препоръчват провеждане на профилактична колоноскопия при пациенти над 50-годишна възраст с повтаряне на всеки следващи пет години.Ново обсервационно изследване показва, че гастро-интестиналното кървене при антикоагулантна терапия при предсърдно мъждене може да е не просто обратима нежелана реакция, но червен флаг за рак на дебелото черво.


Абсолютният риск за гастро-интестинално кървене от долния отдел при пациенти на орална антикоагулантна терапия при предсърдно мъждене е под 1% за шест месеца, независимо от възрастта на пациента. Рискът остава същият при пациенти на и под 65-годишна възраст. Този малък процент обаче показва 10-15 пъти по-висок риск от поставяне диагнозата рак на дебелото черво в следващата една година при възраст над 65 години. Същият този риск е 24 пъти по-висок при пациенти, които са под 65-годишна възраст, в сравнение с тези без кървене от долен ГИТ, показват данните.


При всички случаи възникването на гастро-интестинално кървене при иницииране терапия с антикоагуланти и антиагреганти е симптом, който изисква колоно- и гастроскопия за изясняване причините за това кървене. По същество, антикоагулантите не предизвикват кървене, а само могат да засилят многократно едно прикрито окултно кървене, например.


Проучването е публикувано в началото на февруари 2020 г. в the European Heart Journal. Д-р Размусен, който е и водещ автор на проучването, заявява, че само при 61% от най-младите пациенти с гастро-интестинално кървене при антикоагулантната терапия и по-малко от 40% от най-възрастните е било проведено ендоскопско изясняване на кървенето, което показва омаловажаването на този притеснителен симптом.