Хеликобактер пилори са бактерии, които населяват вътрешността на стомаха и причиняват увреждане на неговата лигавица, като същевременно неутрализират солната киселина. Те са широко разпространени бактерии. В развиващите се страни носителството достига значително по-висок процент в сравнение с развитите страни.


Предаването на инфекцията може да се осъществи по няколко механизма – основен е оралният път чрез целувка, както и фекално-оралният. Освен това е възможно предаването по контактно-битов механизъм – чрез замърсени предмети или по време на инвазивни процедури-със замърсен инструментариум, например при горна ендоскопия.


Често пациентите, които са с носителство на Helicobacter pylori нямат симптоми. При тези, при които има клинична изява тя най-често се изразява с гадене, по-рядко стигащо до повръщане, болки в областта на стомаха и в някои случаи лека до умерена диария. Често дори и на фона на терапия инфекцията може да се появи отново. В по-редки случаи е възможно и спонтанно излекуване.
 Най-общо методите могат да бъдат разделени на инвазивни и неинвазивни.


Неинвазивните методи са изследването за наличие на специфични за бактерията антигени във фецес и провеждането на дихателен тест. Пробата за изследване на фецес (изпражнения) може да бъде взета и в домашни условия, като материалът за изследване се съхранява в специален контейнер до занасяне в лабораторията. Друг метод е вземане на проба от ректума (правото черво) чрез тампон.


Дихателният тест представлява изследване на издишан въздух преди и след приема на таблетка, съдържаща урея с маркиран въглерод. При наличие на инфекция уреята се разгражда от специфичен ензим, който се отделя от бактериите и в издишания въздух се отделя въглероден диоксид, който съдържа маркирания въглероден атом.


И за двата теста е необходимо в рамките на 2-4 седмици преди провеждане на изследването пациентите да не са приемали антибиотици, антиацидни средства (срещу киселини), както и медикаменти, съдържащи съединения на елемента бисмут. В противен случай е възможно да се получат фалшиво отрицателни резултати, поради временно потискане на бактериите.


NEWS_MORE_BOX


Изследват се и кръв от пациент за откриването на антитела срещу бактериите, но те могат да бъдат налични в продължение на няколко години след елиминиране на инфекцията, поради което нямат особена информативна стойност за наличието на носителство.


Към инвазивните методи се причисляват вземането на биопсичен материал от лигавицата, както и секрет за провеждане на микробиологично изследване.


Вземането на тъканна биопсия се осъществява при ендоскопското изследване на стомаха. Изследваната тъкан се поставя в специални разтвори, съдържащи урея. Ако пациентите са носители на Helicobacter pylori, то отделеният от тях ензим уреаза разгражда уреята от разтвора и се получава цветна реакция, която е доказателство за наличие на инфекцията. Резултатите се получават до 24 часа.


Микробиологично изследване от своя страна отнема няколко дни до седмица за получаване на резултати за наличие или отсъствие на инфекцията. Провеждането на антибиограма позволява избирането на подходящ антибиотик, към който микроорганизмът проявява най-висока чуствителност.


Кога се препоръчва изследване?


Основно при необясними персистиращи болки в областта на стомаха, наличието на гадене, често оригване, при пациенти страдащи от гастрит или язва. Освен това тестване за наличие на инфекцията се препоръчва и за контрол на проведеното лечение и проследяване ефекта от него.