Какво представляват функционалните изследвания на белите дробове?

Функционалните изследвания на белите дробове представляват група от тестове, които измерват колко добре работят белите дробове. Това включва колко добре диша пациентът и колко ефективно белите дробове могат да доставят кислород в тялото. Функционалните изследвания на белите дробове се назначават при:

 • Симптоми на белодробни нарушения;
 • Ако пациентът редовно е изложен на определени вещества в околната среда или на работното място;
 • За проследяване на хода на хронична белодробна болест, като астма или хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);
 • За преценка колко добре работят белите дробове, преди операция.

При кои заболявания се налагат функционалните изследвания на белите дробове?


Показания. Ако пациентът вече има състояние, което засяга белите дробове, лекарят може да назначи функционалните изследвания на белите дробове, за да провери дали състоянието напредва или как реагира на лечението. Функционалните изследвания на белите дробове могат да помогнат за диагностицирането на:

 • Астма;
 • Алергии;
 • Хроничен бронхит;
 • Респираторни инфекции;
 • Белодробна фиброза;
 • Бронхиектазия, състояние, при което дихателните пътища в белите дробове се разтягат и разширяват;
 • Емфизем;
 • Азбестоза, състояние, причинено от експозиция на азбест;
 • Саркоидоза, възпаление на белите дробове, черния дроб, лимфните възли, очите, кожата или други тъкани;
 • Склеродермия, заболяване, което засяга съединителната тъкан;
 • Рак на белия дроб;
 • Слабост на мускулите на гръдната стена.

Каква е подготовката при функционалните изследвания на белите дробове?

Ако пациентът приема лекарства, които дилатират (разширяват) дихателните пътища, като например тези, които се използват за астма или хроничен бронхит, лекарят може да поиска да те да бъдат спрени преди изследването. Болкоуспокоителните лекарства също могат да повлияят на резултатите от изследването. Трябва лекарят да бъде информиран за всички лекарства с или без рецепта, които пациентът приема.


Важно е да не консумира голямо количество храна преди изследването. Пълният стомах може да попречи на дробовете да вдишат пълноценно. Трябва също така да се избягват храни и напитки, които съдържат кофеин, като шоколад, кафе и чай, преди изследването. Кофеинът може да доведе до по-разширени дихателни пътища, което може да повлияе на резултатите от изследването. Също така трябва да се избягва пушенето поне час преди процедурата, както и усилените упражнения.


Препоръчително е пациентът да носи свободни дрехи по време на изследването, по-стегнатото облекло може да ограничи дишането. Трябва също да се избягва носенето на бижута, като огърлици, защото те могат да повлияят на дишането.


Какво се случва по време на функционалните изследвания на белите дробове?

Функционалните изследвания на белите дробове дават количествена и качествена оценка за дихателната функция и могат да подпомогнат диагностичния и лечебния процес. Функционалните белодробни изследвания могат да включват:


Спирометрия - функционално изследване на дишането, чрез което се измерва капацитета на белите дробове - количеството въздух, който се вдишва и издишва. За този тест е необходимо пациентът да седне пред устройство, наречено спирометър и ще бъде снабден с тръба. Важно е тръбата да приляга плътно, така че целият въздух, който се диша да попадне в машината. Може да се използва щипка за нос, за да не се изпуска въздух през носа. Лекарят обяснява как пациентът трябва да диша при процедурата.


Плетизмографията на тялото е изследване, което измерва обема на белите дробове, витален капацитет (максималният обем въздух, който може да се издиша след едно максимално вдишване), тотален белодробен капацитет (обемът въздух, който се намира в белия дроб след едно максимално вдишване), функционален остатъчен капацитет (обемът въздух, който е сбор от издишания обем и остатъчния обем).


Измерването на дифузионен капацитет на белите дробове оценява колко добре работят малките въздушни торбички в белите дробове, наречени алвеоли, като измерва количеството газове, които преминават от атмосферата през алвеоло-капилярната мембрана към червените кръвни клетки за една минута. За това изследване на белодробната функция пациентът трябва да вдиша определени газове като кислород, хелий или въглероден диоксид.


Бронходилататорен тест - при инхалиране на медикаменти, кито имат изразен бронхорелаксиращ ефект (бронходилататори), се следи за отпускането на бронхите.


Изследване на бронхиална реактивност – този тест служи за диагностициране на бронхиална астма. При него се използват различни стимули - студен въздух, усилие, или вдишване на лекарствени средства. Понякога се изследва специфична бронхиална реактивност към алергени.


Кръвно-газов анализ - определянето на парциалното налягане на кислорода и парциалното налягане на въглеродния диоксид от проба артериална кръв, дава точна представа за състоянието на белодробния газообмен.


Пулсовата оксиметрия е неинвазивен метод за измерването на кислородната сатурация (нивото на кислорода в артериалната кръв. Тестът показва какъв процент от хемоглобина в кръвта е наситен (сатуритан) с кислород.


Перфузионна сцинтиграфия - чрез инжектиране на малки дози радиоактивни вещества и гама камера може да се оцени оросяването на белите дробове.


Какви са рисковете при функционалните изследвания на белите дробове?


Противопоказания. Функционалните тестове на белите дробове могат да предизвикат проблеми в следните случаи:

 • Наскоро прекаран сърдечен удар;
 • Скорошна операция на очите;
 • Наскоро направена операция на гръдния кош;
 • Скорошна операция на корема;
 • При тежка респираторна инфекция;
 • При сърдечно заболяване.

Функционалните изследвания на белите дробове обикновено са безопасни за повечето хора. Въпреки това, тъй като методът на изследване може да изисква бързо вдишване и издишване, пациентът може да почувства замаяност и има риск да припадне. При изпитването на такива проблеми пациентът трябва да  уведоми лекаря. При наличието на астма, тестът може да доведе до астматичен пристъп. В много редки случаи функционалните изследвания на белите дробове могат да причинят колабиране на белия дроб.

 

Библиография:
O’Brien JM Jr. Overview of tests of pulmonary function.
Gildea TR, et al. Pulmonary function testing.
Ranu H, et al. Pulmonary function tests.