Флавоноиди, намирани в различни растения и зеленчуци като техен вторичен метаболит, могат да бъдат използвани като терапевтичен метод срещу коронавируса, твърдят учени от Алжир. 


В European Journal of Pharmacology те обясняват, че конкретни вторични растителни метаболити пречат на захващането на вируса за клетката. Това се случва благодарение на специфичен Spike-протеин, който се свързва с ACE2-рецептор (Angiotensine-converting-enzyme-2). Те смятат, че освен на проникването в клетката, веществата пречат и на вирусната репликация.


Флавонолите, най-често срещаните флавоноиди, притежават добри антиоксидантни, противовъзпалителни и противовирусни ефекти. За тях от началото на пандемията има няколко сведения. Тяхното действие се базира на свързването им с различни протеини, като 3-химотрипсин-подобна-протеаза (3CLpro), други протеази, РНК полимерази и дори специфичния спайк-протеин.3CLpro е ензим участващ в узряването на вирусни полипептиди, изграждащи репликационно-транскрипционен комплекс от белтъци, изключително важен за вирусното размножаване.


Освен, че спира репликацията на вируса, учените твърдят, че вследствие на спряната пост-транслационна модификация на вирусните белтъци, флавонолите могат да попречат и на развитието на мутационно-причинена лекарствена резистентност във вируса.


Според проучване, включващи на 32 000 молекули, използвани в китайската медицина, флавонолите Myricitrin и Myricitin-3-0-β-D-glucopyranoside показват изключително висок афинитет към рецепторите с които се свързва 3CLpro. Други примери, които посочват учените са astragalin, kaempferol и quercetin. Според проучването те имат по-силен афинитет към рецептори дори от ремдесивир. Тези вещества също са нетоксични, биологично активни и се намират в много растителни продукти


Друго изследване посочва и друго действие на някои флавоноли, към които спадат fisetin, quercetin, isorhamnetin и kaempferol. Те притежават и афинитет към S-белтъка (Спайк) на вирусите. Свързвайки се с него, те не позволяват реагирането му с ACE2, което не позволява на вируса да проникне в клетката. Myricetin реагира и съм самите ACE2-рецептори, променяйки тяхната конформационна структура, което допълнително усложнява вирусното свързване.


Вследствие на широкия спектър на действие на посочените флавоноиди, те могат да бъдат включени в нов метод за борба с вируса, намалявайки силата на симптомите на инфекцията и подхранвайки имунния отговор.

 

Източници:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299920308517?via%3Dihub