Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) е одобрила нов вариант за лечение на хорея на Хънтингтън. Таблетките са на ТЕВА Фармасютикъл България.  
 
Одобрението на FDA се основава на резултати от Фаза III рандомизирано, плацебо-контролирано проучване за оценка на безопасността и ефикасността на AUSTEDO™ за намаляване на хореичните хиперкинезии при пациенти с болестта на Хънтингтън (First-HD).
 
Въпросните таблетки са вторият продукт, одобрен за болестта на Хънтингтън
 
Болестта на Хънтигтън  се среща рядко, засяга повече от 35 000 души в Съединените щати. Хореята е една от най-изявените физически прояви на болестта и засяга приблизително 90% от пациентите. Специфични за нея са неволеви, произволни и внезапни, усукващи и/или гърчещи движения. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
„Тя е основен симптом за много от хората живеещи с болестта на Хънтингтън. Влияе върху функционалността и ежедневните дейности на пациентите и точно там са ограничените възможности за лечение на тези пациенти", каза д-р Майкъл Хейдън, доктор на науките, президент на Глобалния отдел за научноизследователска и развойна дейност и главен научен директор във фармацевтичната компания. 
 
„Хореята, свързана с болестта на Хънтингтън, оказва значително влияние върху хората живеещи с болестта и техните семейства", коментира Луиз Ветер, главен изпълнителен директор на Американското общество на страдащите от болестта на Хънтингтън. И изтъква, че одобрението е нова възможност за лечение на хора, страдащи от болестта.