Американската администрация за храни и лекарства одобри генерична версия на противотуморното лекарство Doxil (доксорубицин), което цели облекчаването на 16-месечния недостиг, застрашаващ живота на хиляди пациенти.

 

Генеричната версия се произвежда от Sun Pharmaceuticals и е първият конкурент на създадения през 1995 г. Doxil, произвеждан и разпространяван от Johnson & Johnson. Двете лекарства са предназначени за лечение на рак на яйчниците, сарком на Капоши при СПИН и множествен миелом.


 

Доставките от Doxil бяха временно спрени през 2011 г. поради пропуски в качествения контрол от страна на един от подизпълнителите в производствения процес. Като временна мярка, FDA позволи внасянето на Lipidox, който съдържа същата активна съставка и също е произвеждан от Sun Pharmaceuticals, до натрупване на достатъчни количества Doxil за покриване на текущите нужди.

 

FDA съобщават в прессъобщение, че фирмата подизпълнител системно нарушава изискванията за добра производствена практика. Скорошна инспекция на Агенцията показва занемаряване на производствените мощности до степен, в която от машините се отлющват частици, които попадат в инжекционните форми.