Атопичният дерматит – известен още като атопична екзема, е неинфекциозно хронично (т.е. упорито или продължително) възпалително и незаразно кожно заболяване, което се характеризира със суха, лющеща се, сърбяща (известна още като пруритична) и раздразнима кожа, която може да се появи както по лицето, така и по тялото. Случаите на атопичен дерматит са се увеличили от 2 до 3 пъти в индустриализираните страни от 70-те години на миналия век досега. Броят на заболелите нараства и в развиващите се страни.

 

През октомври 2020 г. беше одобрен първият инхибитор на Janus киназата (Барицитиниб), след което беше одобрен и Упадициниб през август 2021 г. Това е иновативна терапия с висока ефективност в лечението на атопичния дерматит.


 

В началото на декември Европейската комисия даде одобрение и на третия медикамент в групата -  Аброцитиниб. Тези медикаменти са показани за лечение на възрастни пациенти с умерен до тежък атопичен дерматит, които отговарят на условия за системна терапия. 

 

Janus киназите (чиито инхибитори са новите медикаменти) са вътреклетъчни ензими, които предават сигнали, произлизащи от взаимодействията на цитокиновите рецептори или рецепторите за растежния фактор на клетъчната мембрана, за повлияване на клетъчните процеси на хемопоеза и функцията на имунните клетки.

 

Формата на приложение ще бъде филмирана таблетка, която трябва да се приема само веднъж дневно. Фирмата производител ще ги предлага на пазара в три дози: 50, 100 и 200 mg. Дозата от 50 mg е предназначена за пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане и за пациенти, които се лекуват с инхибитори на чернодробни ензими като омепразол или флуконазол за други заболявания.

 

Ефикасността и безопасността на аброцитиниб като монотерапия и в комбинация с основно локална медикаментозна терапия в продължение на 12-16 седмици са оценени при 1 616 пациенти в 3 основни, рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани проучвания фаза 3 (MONO-1, MONO-2 и COMPARE). Освен това ефикасността и безопасността на аброцитиниб като монотерапия в продължение на 52 седмици (с опция за спасително лечение при пациенти с обостряния) са оценени при 1 233 пациенти в индукционно, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване фаза 3 с рандомизирано оттегляне (REGIMEN). Пациентите в тези 4 проучвания са на възраст 12 и повече години с умерено тежък до тежък атопичен дермати

 

Библиография:

https://www.ema.europa.eu/en/search/search?search_api_views_fulltext=abrocitinib