Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата завърши прегледа, потвърждаващ увеличение на риска от сърдечносъдови проблеми като сърдечен и мозъчен удар при пациенти, приемащи високи дози ибупрофен.

 

Става дума за дози, равни и превишаващи 2500 mg дневно.


 

Анализът показа, че увеличеният прием на медикамента е подобен на риска, наблюдаван при други нестероидни противовъзпалителни лекарства като т. нар. коксиби - селективни инхибитори на циклооксигеназа 2 и диклофенак.

 

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност е стигнал до заключението, че ползите от ибупрофен надвишават рисковете, но препоръчва осъвременяване на препоръките за употреба на ибупрофен за свеждане до минимум на сърдечносъдовия риск.

 

Високите дози трябва да се избягват при пациенти със сърдечна недостатъчност, заболявания на сърцето и съдовете или такива, които са претърпели мозъчен или сърдечен удар.

 

Освен това лекарите трябва внимателно да оценят рисковите фактори на пациентите за сърдечно или съдово заболяване преди да започнат дългосрочно лечение с ибупрофен, особено ако се препоръчват високи дози.

NEWS_MORE_BOX

 

Рискови фактори за тези заболявания са тютюнопушене, високо кръвно налягане, диабет и висок холестерол.

 

Тези препоръки са следствие различни публикации, включващи сборни анализи на много клинични изпитвания и данни, базирани на проучвания при големи групи хора.

 

PRAC разгледа също данните за взаимодействие между ибупрофен и ниски дози

аспирин, когато последният е приеман за намаляване на риска от сърдечен и мозъчен удар.

 

Комитетът отбелязва, че в лабораторни проучвания ибупрофен намалява противосъсирващия ефект на аспирин.

 

Все пак остава несигурност относно това дали продължителната употреба на ибупрофен в клиничната практика намалява ползата от нискодозов аспирин за предпазване от сърдечен и мозъчен удар.

 

Не се очаква инцидентна употреба на ибупрофен да влияе на ползата от нискодозов аспирин.