Високите стойности на естроген, женски полов хормон, вероятно са причина за нарасналите случаи на рак на главата и шията при младите жени, отбелязва американски екип учени.

Ракът на главата и шията включва онкологично заболяване на устната кухина, езика и гърлото. За пример, във Великобритания всяка година се регистрират около 9000 нови случая на рак на главата и шията.

Въпреки че заболяването се среща най-много при мъже на възраст между 50-74 години, на американски медици от Fox Chase Cancer Center им прави впечатление, че през последното десетилетие нарастват случаите на рак на главата и шията сред по-младите жени.

Като рискови фактори за тези ракови заболявания се сочат употребата на алкохол и тютюнопушенето. Според екипа обаче, естрогенът е отговорен за развитието на пре-канцерогенните клетки в ракови формации при младите жени.

При работата си изследователите откриват, че естрогенът активира ензима CYP1B1.
Активирането му се отчита само при преканцерогенните клетки, но не при здравите или вече станалите канцерогенни клетки. След като научният екип успява да блокира активността на ензима, способността на преканцерогенните клетки да се развият в канцерогенни е значително снижена.

По думите на Марги Клапър, ръководител на екипа, ограничаването на CYP1B1 при преканцерогенни състояния на тъканите на главата и шията, вероятно ще предотврати преминаването им в злокачествено заболяване или в по-напреднал стадий на заболяването.


Поради факта, че изследването е проведено в лабораторни условия, все още не може да се съди категорично за негативната роля на естрогена при рака на главата и шията, коментират експерти от центрове за изследване на рака в САЩ и Великобритания.