Европейският съюз (ЕС) увеличи с още 500 милиона евро участието си в механизма COVAX, създаден, за да осигури ваксини срещу Ковид-19 в държавите с ниски и средни доходи.

 

По този начин приносът на ЕС в глобалната инициатива COVAX, ръководеща усилията за осигуряване на Ковид ваксини, нарасна до 1 млрд. евро.


 

Целта на COVAX е до края на годината по линия на механизма да бъдат закупени 2 млрд. дози Ковид ваксини, включително 1,3 млрд. дози за държавите с ниски и средни доходи.

 

„Екип Европа“ е един от участниците с най-голям финансов принос в COVAX механизма с над 2,2 милиарда евро, включително 900 милиона евро, обещани от Германия.

 

ЕС е инвестирал близо 3 млрд. евро за предварително финансиране на производството на ваксини, които ще се предоставят не само на държавите членки, но и на развиващите се икономики.

 

200 млн. евро от новия принос на ЕС в COVAX са под формата на заем от Европейската инвестиционна банка, който се гарантира от Европейския фонд за устойчиво развитие плюс.

 

Към днешна дата общо 191 държави участват в механизма COVAX.

 

92 от тях са икономики с ниски и средни доходи, повечето в Африка, които отговарят на условията за достъп до ваксини срещу Ковид чрез предварителния пазарен ангажимент на COVAX.

 

Ваксините ще бъдат осигурявани и доставяни на държавите от УНИЦЕФ и от револвиращия фонд за достъп до ваксини на Панамериканската здравна организация.

 

Механизмът COVAX намалява рисковете за производителите на ваксини, които инвестират, без да имат сигурност за бъдещото търсене, както и рисковете държавите да не успеят да осигурят достъп до надеждна ваксина.

 

От май 2020 г. досега почти 16 милиарда евро са вложени в рамките на глобалните действия срещу коронавируса — включително за осигуряване на тестове и ваксини.

 

Приносът на „Екип Европа“ включва 3,1 млрд. евро от държавите в ЕС, 1,4 млрд, евро от Европейска комисия и близо 7 млрд. евро от Европейскта инвестиционна банка.

 

В замяна ЕС изисква от производителите на ваксини да предоставят производствения си капацитет за снабдяването на всички държави.

 

Предвижда се фармацевтичната компания Sanofi-GSK да предостави голяма част от Ковид ваксините, които ще произведе, чрез механизма COVAX.