През 1985 г., чрез генно инженерство е създаден рекомбинантният човешки еритропоетин за лечение на анемията. В последните години той все по-масово започва да се прилага при спортисти с цел повишаване на спортните им постижения. Това е и основата причина да бъде познат още като еритропоетинов допинг. Важно е да се отбележи, че прилагането му при здрави хора крие рискове от съдови инциденти - инфаркт, инсулт, както и повишаване на кръвното налягане.


Лечението с еритропоетин изисква неколкократно инжектиране, а употребата му се доказва чрез антидопинг уринен тест. От статистически данни става ясно, че над 80% от произвежданите в света хормони на растежа и изкуствен еритропоетин се прилагат в спорта.


Дори и повечето анаболни стероиди да се доказват в урината, често се спекулира, че генният допинг ще се доказва все по-трудно, което от своя страна ще доведе до все повече злоупотреби от спортисти.Допинг, базиран на генна терапия, ще бъде следващото предизвикателство за поддържане на атлетите чисти. Вместо да се използват лекарства, генната терапия използва гени, които се инжектират и трансферират директно в клетките на човека. Това дава възможност да се синтезират субстанции, които са идентични на тези, произвеждани нормално в човешкото тяло.


Според френски учени има достатъчно основания да се приеме, че употребата на генен допинг може да бъде доказана. В експериментални условия на маймуни инжектираният ген е улавян чрез ДНК скрининг. Съществуват и други методи на генетичен трансфер, които са в процес на изучаване, но до този момент има окуражаващи доказателства, че генен трансфер не може да остане недоказуем.


Най-честото странично действие при прилагането на еритропоетин е зависимото от дозата повишаване на кръвното налягане. В някои случаи и при нормално кръвно налягане може да настъпи наподобяваща енцефалопатия симтоматика (главоболие, замъглено съзнание, сензорно-моторни нарушения и други).


Поради повишения брой на еритроцитите кръвта става с повишен вискозитет - повишава се хематокритът. Това крие рискове от тромбози на съдове, с което се свързва повишеният риск от инсулти и инфаркти.


В единични случаи може да се наблюдава и повишение на нивото на серумния калий с всички последици от това, включително внезапна смърт от хиперкалиемия, когато сърцето спира в диастола.