Американски експерти са проучили механизма на действие на специален ензим, който може да се използва при създаването на средства за профилактика на опасни заболявания на кожата, в това число и на меланом. Меланомът е най-агресивния и опасен тип рак на кожата, който се характеризира с бърз растеж и метастазиране в други части на организма.

 

Ензимът фотолиаза се открива във всички растения, бактерии, насекоми и повечето животни. Единствените организми, при които ензимът не съществува са бозайниците, в това число и човека.

 

Функцията на този ензим е да възстановява сегменти на ДНК-молекулата, увредени под въздействието на UV-лъчите.Ако в човешкия организъм имаше фотолиаза, ние никога нямаше да получаваме слънчеви изгаряния или да се разболяваме от рак на кожата.

 


Учени от университета в щата Охайо успели да изяснят механизма на действие на фотолиазата.

 

В лабораторни условия, специалистът по физика и химия  Dongping Zhong заедно с колегите му, проследили как фотолиазата с помощта на един протон и електрон, вкарани в повредената ДНК-молекула, за една милиардна част от секундата успяла напълно да възстанови структурата и.
 

 

Въпреки, че на думи звучи лесно, в действителност това е изключително сложна химична реакция, обясняват учените. Те допълват, че увреждането, което UV-лъчите нанасят върху кожата се изразява в химическите промени, случващи се в двойната структура на ДНК-молекулата. Прилагането на ензима фотолиза помага за „коригирането“ на тези грешки и възстановяването на структурата на генетичния материал

 

В човешкия организъм има няколко вещества сходни с фотолиазата, но ефектът им е значително по-слаб. Ето защо, под вредното въздействие на UV-лъчите, генетичния материал на епидермалните клетки се променя и не може да се възстанови напълно. Честите слънчеви изгаряния могат да доведат до сериозни мутации на клетъчно ниво и да провокират развитието на туморни образувания и меланом.

 

Авторитети на изследването са обнадеждени, че резултатите от тяхното проучване ще помогнат за разработването на лекарства и слънцезащитни средства на основата на фотолиаза.

 

Подробни данни от проучването са публикувани в он-лайн версията на списание Nature.