Теорията за произход на панкреатична болка, разгледана в предходната публикация, е най-разпространената и общоприета в съвременната медицина. Много лекари обаче акцентират върху панкреатичната исхемия и панкреатичния неврит като алтернативни причинители на тежката болка. 
 
Хипотезата за панкреатичната исхемия се базира на схващането, че повишеното интерстициално налягане, придружено от фиброза на тъканите, може да резултира в понижена способност за правилно кръвоснабдяване на панкреатичните тъкани. В модели на хроничен панкреатит, се отчита над 40% спад в кръвоснабдяването на органа. Декомпресията на затормозените панкреатични каналчета повлиява благоприятно кръвообращението и понижава болката при описани случаи в Annals of Surgery (1997; брой 225(2): стр. 223-8).
 
Последната теория за произход на болката при панкреатит предполага, че промени в структурата на самия панкреас водят до възпаление на нервни влакна и нарушени механизми за секреторна регулация. Много медици са на мнение, че хроничното възпаление на перипанкреатичните нерви може да доведе до разрастване на нервната тъкан, вследствие на повишеното от възпалителните процеси количество усвоими невропептиди. Доказано е, че средният диаметър на перипанкреасните нерви значително се увеличава при хроничен панкреатит (Journal of Clinical Gastroenterology, 1998; брой 27(2); стр. 101-7). 
 
Панкреасът е силно инервиран орган. Учените предполагат, че силното понижение на панкретични болки при премахване на главовия дял се дължи на отстраняване на най-инервирания му район. Премахването на други негови части, обхванати от тежки възпаления също се приема за ефективен метод, понеже премахва най-увредените от възпалението нервни тъкани.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Първата стъпка към третирането на панкреатична болка, трябва да бъде промяна в хранителните навици. Пълното изключване на алкохол е особено важно, той е най-честият дразнител и причинител на възпаления в органа. Приеманата храна трябва да бъде в малки порции и с минимални количества мазнини, за да се избегне претоварване на отделящата храносмилателни сокове жлеза. 
 
Панкреатитът води и до дефицит на някои витамини и минерали, поради което се препоръчват тестове за нивата на ретинол-свързващ протеин, преалбумин, магнезий и трансферин
 
Тютюнопушенето също трябва да остане в миналото – то е особен рисков фактор за формирането на камъни в бъбреците и жлъчката, както и калцификации в различни части на тялото, включително и каналите на панкреаса.
 
В следващата част ще бъдат разгледани ефектите на антиоксидантния прием и ендоскопската терапия.