Един от най-тежките проблеми при хората, страдащи от хроничен панкреатит е контролът над коремната болка. През последните десетиления приложенията на ензим-заместващите терапии стават все по-успешни при неоперативното третиране на състоянието. Те целят възстановяване на контрола над регулярната панкреатична секреция, което води до понижение на болката. 
 
В тази поредица за ензимите ще бъдат разгледани ефикасността на ензимната терапия с конкретни примери и доказателства, както и алтернативни стратегии за понижаване на болката чрез ензими, потискащи храносмилателните киселини.
 
Отличителен симптом на панкреатита е епизодичната болка, типично се определя като продължителна, нетърпима, в областта на стомаха и разпростираща се към кръста. Подобни епизоди могат да продължават около седмица, макар 5%-10% от болните да не изпитват никаква болка, а само храносмилателни и хормонални нарушения. Съпътстващи симптоми са умора, гадене, повръщане, съзнателно избягване на храни и загуба на тегло. Болката може да бъде донякъде облекчена от подходяща диета, заемане на изправено положение или прилагенето на не много горещи грелки върху корема. Това, обаче, са само временни решения.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Според най-разпространената и приета от лекарите теория е, че основният причинител на болка са панкреатичните канали. Тяхното запушване води до увеличаване на налягането, на което са подложени стените им, поради което при секреция на храносмилателни сокове настъпват дълги периоди на болка. Нормалното налягане в тези каналчета е между 7 и 15 мм живачен стълб, но при тяхното запушване или тежко възпаление, то може да нарастне до 20-80 мм живачен стълб. 
 
Съществуват хирургични и ендоскопични методи за анатомична корекция на каналите, позволяващи преминаването на жлъчните сокове и панкреатични ензими – именно факта, че остават заключени в жлезата, водят до нейното „самосмилане“ или „саморазграждане“, водещо да възпаления и болки. Възможно е и неоперативно лечение – приема на панкреатични ензими по предписание от лекар понижава нуждата от секреция на собствени ензими, което облекчава силно функцията на жлезата, дори след хранене и води до понижаване на опасното налягане и болковите усещания.