Употребата на електронни цигари става все по-разпространена в световен мащаб.

 

Проучване на Penn State College of Medicine е препдоложило, че тези устройства могат да помогнат на хората да намалят зависимостта към обикновени цигари, които съдържат набор от токсични вещества, без да увеличават общата им никотинова зависимост.


 

Тютюнопушенето е водеща причина за леталитет в света, но отказът от тютюнопушене остава трудно предизвикателство за пушачите.

 

Някои експерти по обществено здравеопазване са предложили електронните цигари като алтернатива на цигарите с по-ниска вреда за тези, които не могат да се откажат от тютюнопушенето.

 

Установено е, че заместването на обикновените цигари с електронни цигари намалява излагането на потребителите на канцерогени и други вредни токсични вещества.

 

Изследователите от Penn State Cancer Institute са проучили дали електронните цигари могат да помогнат на потребителите на никотин да спрат тютюнопушенето или да намалят излагането си на вредни токсични вещества от цигарите.

 

Последното им проучване е изследвало често задавания въпрос дали започването на употреба на електронни цигари с цел намаляване на тютюнопушенето може потенциално да увеличи никотиновата зависимост.

 

Изследванията по тази тема са били противоречиви, тъй като в предишни проучвания участниците са използвали свои собствени устройства с неизвестни профили за доставяне на никотин.

 

За целите на проучването са били използвани устройства с известни профили за доставяне на никотин, което е позволило ефективно да се сравни как различните нива на никотин в устройството могат да повлияят на никотиновата зависимост на потребителя и способността му да намали консумацията на цигари.

 

Изследването е осъществено с 520 участници, които са искали да намалят приема на цигари.

 

Участниците на случаен принцип са полуцчили електронна цигара, която им е набавяла 36, 8 или 0 mg/mL никотин или друг заместител на цигари, който не е съдържал тютюн, като помощ в усилията им да намалят тютюнопушенето.

 

Участниците сами са съобщавали за зависимостта си от цигари и електронни цигари на всеки един, три и шест месеца, като са използвали въпросник, разработен от Penn State.

 

Резултатите са варирали от 0 - липса на зависимост до 20 - силно изразена зависимост.

 

Проби от урина също са били събирани за измерване на нивата на котинин - биомаркер за излагане на никотин.

 

На шест месеца всички участници в групите, употребявали електронни цигари, са съобщавали за значително намаляване на консумацията на цигари, като тези в групата, употребявала електронни цигари със съдържание на никотин 36 mg/mL, са пушили най-малко цигари на ден.

 

Участниците също са съобщавали за своята зависимост от електронни цигари, използвайки индекса на зависимостта от електронни цигари на Penn State.

 

Зависимостта от електронни цигари не се е променила значително по време на проучването, с изключение на участниците в групата, приемащи 36 mg/mL никотин, които са забелязали значително повишена зависимост в хода на проучването, но все пак много по-ниска в сравнение с тази от цигари.

 

Нивата на котинин в урината са останали постоянни във всички групи по време на проучването, което предполага, че не е имало увеличение на общата експозиция на никотин.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1093/ntr/ntac153