Електрокардиографското изследване е добило популярност в медицинските среди и сред обикновения гражданин със своето съкращение ЕКГ. Едва ли има някой, който да не го е чувал. Още повече, че присъства в задължителния арсенал изследания при повечето болнични пролежавания и профилактични прегледи. Изследването е ценно както като при проследяване на състоянието на болните така и като първи скининг за онези, нямащи оплакания до момента.


Какво прави електрокардиографията незаменим метод за диагностика?

Първо, тя е напълно безвредна. Изисква няколко секунди, които, заедно с подготовката, правят общо едва няколко минути. Не налага предварителни мероприятия, нито изисква възстановяване. Провеждането на ЕКГ не променя ритъма на ежедневни дейности, хранене и общо състояние. Изследването може да се проведе в болнична обстановка, в лекарски кабинет, но също така, благодарение на портативните апарати, в дома и дори на улицата при спешност.


 

Електрокардиографията показва електрическата активност на сърцето в точния момент на провеждане на изследването. Може да бъде повтаряна многократно, за да се проследи динамиката на състоянието. Едно подобрение или влошаване на записа помагат на лекаря да постави своето заключение в комбинация с лабораторните резултати и общото състояние на човека. 


Какво всъщност показва ЕКГ записът?

Въпреки, че провеждането на изследването е на пръв поглед просто, разчитането му е много по-сериозно. Електрическата активност на сърцето, проведена до периферията на тялото, се регистрира на няколко стандартизирани места. Това са двете ръце, двата крака и шест точки по предната гръдна стена. Самият резултат се изобразява на специален разграфен лист хартия чрез вълни, зъбци и интервали, наименовани с различни латински букви ( P, Q, R, S, T) и т.н.

 

Здравото сърце има точно определени стойности за тези показатели в отделните части на записа. Всяко отклонение трябва да бъде оценено от лекаря. При нужда изследването се повтаря или се прави с разлина скорост и продължителност. При нужда от активно наблюдение и проследяване, част от тези т.нар. отвеждания могат да се гледат на монитор.

 

Посредством електрокардиографията се прави извод за безброй много заболявания и състояния. Бегъл опит за тяхното изброяване включва острите исхемични кризи, миокардния инфаркт, ритъмните нарушения на сърцето от всякакъв характер, смущения в пулса. Наред с това се вижда дали сърцето е деформирано, дали има данни за сърдечна недостатъчност, клапни пороци, възпаления, изливи. 

 

Много заболявания извън сърцето водят до временно или трайно изменение в електрическата му активност. В случаи на електролитен дисбаланс (например критични стойности на серумния калий) се установяват промени в ЕКГ образа. Те търпят обратно развитие след корекция на стойностите на калия. Това е възможно още при заболявания на бъбреците, белия дроб, щитовидната жлеза, надбъбречните жлези и много други. 

 

И все пак нито едно изследване не е съвършено. Защо?

Електрокардиографията се прави от лекар, медицинска сестра, апарат. На всички тези звена може да възникне, макар и минимална, но съществена разлика между записите. Самото отчитане и интерпретиране днес може да се осъществи от софтуер в апарата. Повечето лекари обаче не се предоверяват на това и правят свое заключение, основано на медиинските стандарти, но и на своя опит. 

NEWS_MORE_BOX

 

Много фактори могат да замъглят електрокардиографския запис. Такива са движенията, повишеното окосмяване, недобрия контакт с накрайниците. Провеждането му по време на хипертонична криза, висока температура, силно емоционално вълнение и болка може да доведе до промяна в образа. Всичко това е добре известно и се отчита от медицинския персонал. Интерпретирането на една електрокадиограма винаги е многофакторен процес. И въпреки това методът е ненадминат по своята информативност. Дори един милиметър отклонение в много случаи е съдбоносно.