Ново проучване дава надежди за приложението на ваксина при напреднал меланом. Последният е най-сериозният кожен рак. Пет-годишната преживяемост при локалното му разпространение е около 65%, а при наличие на метастази - едва 16%. По данни на Американската Общност по Онкологични Заболявания, през 2009 година при около 69 000 души в САЩ ще бъде диагностициран меланом и около 8600 от случаите ще завършат фатално.

 

В трета фаза е клинично изпитване сред 185 души, разглеждащо приложението на пептидна ваксина в комбинация с интерлевкин 2. Този подход в лечението значително потиска прогресията, обясняват специалисти от Тексаския университет. Средната преживяемост на фона на ваксинотерапията е била около 17,6 месеца, за разлика от тази при пациенти без имунотерапия, при които тя е средно 12,8 месеца, що се касае до напреднала форма на меланома.


 

Ваксинолечението при кожния рак, както и много други онкологични заболявания, е обект на интерес от много години. Учени постоянно изучават възможността имунната система на организма да се справи със злокачествения процес. Използваната тук ваксина провокира активирането на цитотоксични Т-клетки. Те от своя страна унищожавата прицелните клекти - а именно раковите.