Ехографията на коремна област е метод от образната диагностика, използван широко в медицинската практика за скрининг, откриване и проследяване на различни състояния. Поради множеството си плюсове, това изследване се явява на помощ на специалистите при търсенето на конкретни заболявания. Ехографията позволява да “надникнем” бързо и лесно в тялото на пациента. Други основни предимства са:

 • Не е необходима предварителна подготовка;
 • Чрез този метод се визуализират органите в реално време и в тяхното естествено движение; 
 • Без опасност за пациента - за получаване на образа се използва ултразвук, следователно няма риск от йонизираща радиация.

 

Изследването на отделителната система е неизменна част от ехографията на коремната област. Ултразвуковата диагностика е метод с висока информативност по отношение на състоянието на бъбреците, уретерите, пикочния мехур и прилежащите структури. По време на провеждането на ехографията, след огледа на органите в абдоминалната област, се преминава към изследването и на органите в малкия таз - пикочен мехур, простата или матка и яйчници. Съществуват обаче някои особености, които биха помогнали, или точно обратното - попречили на оглеждането на органите в таза.


 

В кои случаи се прави ехографско изследване на пикочния мехур?

Пикочният мехур е кух мускулест орган, разположен в долната част на коремната област. Функцията му е да складира отделяната от бъбреците урина и да я отвежда извън тялото при нужда.

 • За откриване на причината за болка или спазъм в корема;
 • За определяне размера, формата и разположението на пикочния мехур;
 • За откриване на възпаление (цистит)- оплакванията са болка и парене по време на уриниране, ехографски се представя като задебеление на мехурната стена; 
 • Установяване на структурни промени - кисти, тумори. Ехографията е най-неинвазивното изследване, което често може да даде добра представа за големината на тумора, степента на ангажираност на мехурната стена, откриване на патологично променени лимфни възли; 
 • Могат да се открият и камъни в пикочния мехур;
NEWS_MORE_BOX
 • Възможно е да се установи обема му - повечето ехографски апарати имат опция за автоматично изчисляване на обеми. Това става като се маркира само контура на органа. Информацията за обема на мехура е от значение, тъй като при различни заболявания възниква невъзможност за пълното изпразване на пикочния мехур след уриниране. Такива състояния са например увеличени размери на простатата, камък в уретрата или туморно образувание. Първоначално се измерва обема на пикочния мехур, след това пациентът е помолен да уринира. Веднага след това мехурът отново се оглежда и се установява дали има остатъчна урина или не.

Без използването на ехографски преглед при тези проблеми трудно би могло да бъде поставена точна диагноза, нито да се определят детайлите, които са решаващи за лечението им. 


Съществуват ли особености?

Както при всяко друго изследване, и при ехографията на пикочния мехур има условия, които е добре да бъдат изпълнени, за да може получената информация да е достатъчно богата и достоверна.

 • Изследването се провежда винаги на пълен пикочен мехур, поради което е необходимо да се приемат течности предварително (около 300 мл един час преди теста). Пациентът се въздържа от уриниране преди ехографията. Това се прави, защото пълният мехур създава добър „акустичен прозорец“ (течността позволява на ултразвуковите вълни да преминат в дълбочина, при което огледа на останалите органи в малкия таз става възможен).
 • Наличието на газове в стомаха и червата може да доведе до подвеждащи резултати , тъй като въздухът в тях пречи на получаването на образ.