Една от засегнатите теми на шестата национална конференция за ХИВ/ СПИН. Екзотични инфекциозни и паразитни болести бе тази за актуалните данни по отношение на епидемиологичното разпространение на ХИВ в страната. Разгледани бяха още разпространението на инфекцията в процентно съотношение в Европа и останалите континенти, както и най-засегнатите групи от населението.


През последните години терапията на ХИВ инфекцията претърпява огромно развитие. Откриват се нови молекули, подобрява се дозовият прием – от 12-14 таблетки на ден в началото до 1-2 таблетки на ден днес. Макар все още ваксина срещу вируса да не е създадена, в момента се предлага т. нар. преекспозиционна профилактика – чрез която се позволява с предварителна медикация (прием на медикаменти) да се осигури защита от заразяване дори и при последващ контакт със заразен с ХИВ или болен от СПИН.


Съвременната терапия позволява значително удължаване живота на инфектираните с ХИВ. Първите разкрити случаи в България от 1987 г. са на пациенти, които и в момента са на терапия и продължават да се лекуват. Това е доказателство за значителното удължаване на преживяемостта при тези пациенти, благодарение на съвременната терапия.До 2016 г. откритите и регистрирани лица с ХИВ инфекция, в световен мащаб са приблизително 36,7 млн. Основният процент на заразени – около 25,6 млн. души са в Африка. За разлика от това в Европа броят е едва 2,4 млн.


Русия и Украйна са държавите, в които се задържа тенденцията за високи нива на разпространение и съответно регистрирани случаи. През 2017 г. в България новорегистрираните случаи са 241. За периода 1986 – 2017 г. са регистрирани общо 2715 случая в страната.


Нарастващият брой на регистрираните през последните години се дължи главно на активното предоставяне на доброволно консултиране, особено на лица в рисковите групи за инфекция с ХИВ. Разкрити са кабинети за анонимно изследване, както и мобилни лаборатории.
През последните години е налице тенденция за повишаване броя на инфектираните мъже в сравнение с групата на жените. През 2017 г. това съотношение достига 10:1, в сравнение с предишни години – мъже:жени – 3:1. В основния си процент предаването на инфекцията е по полов път – до 88% от случаите, като голяма част от лицата съобщават за непротектиран хомо- или бисексуален контакт.


NEWS_MORE_BOX


Процентното заразяване на лица по кръвен път варира около 10-12%. В малък процент от случаите на новорегистрирани пациенти са и тези, при които предаването на инфекцията е по т. нар. вертикален път – по време на раждане и бременност - от заразената майка на плода. Тя има основно значение за предаване в страните от африканския континент.


Докато в Източна Европа и Русия разпространението на инфекцията е основно сред венозните наркозависими, то в Западна Европа все по-голям е процентът сред т. нар. група на мъже, правещи секс с мъже (МSМ – man having sex with man).


Благодарение на програмите за изследване на рисковите групи и подлагане на болните на антиретровирусно лечение (водещо до изчистване на вирусния товар) се достига целевата бройка сред населението за овладяване на инфекцията – а именно под 1%. Всяка година се изследват близо 50-60 000 бременни жени. Предаването на инфекцията от заразени майки на деца се движи в близо 1% за България.


В България има пет центъра за лечение на пациенти, инфектирани с ХИВ – това са София, Варна, Стара Загора, Пловдив и Плевен.


В лечението се цели прицелното съотношение 90 – 90 – 90, което представлява диагностициране на 90% от инфектираните, 90% от лицата, които знаят, че са заразени да започнат терапия и 90% от лекуваните в рамките на 1 година с АРТ (антиретровирусна терапия) да намалят вирусния товар под 50 копия.


В България по отношение на регистриране на инфектираните се достига прицелната стойност – 84%, но по отношение на започване на лечение – едва половината от пациентите се подлагат на терапия.