При подробното изучаване на SARS-CoV-2 международен екип, ръководен от Университета на Бристол, откриват „джоб“ в структурата на шиповидния му S-протеин. Според изследователите това дава възможност за нов подход в борбата с патогена и предотвратяване заразяването с него и развитието на тежка форма на COVID-19.


Според публикация в сп. Science изследователите са използвали електронна криомикроскопия, за да могат да изучат подбоно структурата на шиповидния протеин на ниво атоми. Въпросният протеин се намира на повърхността на вируса и прави връзка с рецепторите ACE2, които се намират на повърхността на човешките клетки вследствие на което и прониква в тях и стартира вирусната репликация. 


На база анализа учените са успели да построят триизмерна структура на белтъка и видят „джоба“ в нея. В него е налична молекула линолова киселина. Това е мастна киселина, която взима участие в множество клетъчни функции, в това число възпалителни и имунни реакции. 
Според изследователите линоловата киселина има своята роля за развитието на тежката форма на COVID-19, при който се наблюдават системни възпаления, остър респираторен дистрес синдром и пневмония.Учените се надяват да открият малки молекули, чрез които да може да се запълни „джобът“ и нарушавайки структурата на шиповидния протеин, той да бъде блокиран. По такъв начин е намерено решение за справяне с риновируса, който предизвиква обикновената настинка. 


Седем са коронавирусите, които е известно, че могат да предизвикат инфекция при хората. Четири от тях причиняват умерени инфекция на горния респираторен тракт, това са: OC43, 229E, HKU1 и NL63. Докато пандемичният SARS-CoV-2 и по-ранните SARS-CoV и MERS-CoV могат да предизвикат сериозна пневмония с остър рестираторен дистрес синдром, мултиорганна недостатъчност и смърт.


SARS-CoV-2 може да причини тежко възпаление и увреждане на ендотелните клетки в сърцето, бъбреците, черния дроб, червата, което предполага по-скоро съдова инфекция отколкото дихателно заболяване, коментират експертите. 


SARS-CoV-2 се отличава от SARS-CoV и други тясно свързани коронавируси при прилепи с някои типични особености в структурата, които го правят по-добър при навлизането и подчиняването на клетките на гостоприемника. Инфекцията с SARS-CoV-2 предизвиква необичаййно нерегулиран и дефектен имунен отговор, в това число и засилен възпалителен отговор, който един вид подпомага целите на патогена и допълнително ескалира инфекцията.