Дори първа степен на повишено кръвно при жените за разлика от мъжете рискът за сърдечно заболяване е висок показва ново проучване, публикувано в European Journal of Preventive Cardiology1.


В проведеното от норвежски учени изследване са били включени 12 хиляди души, чието здраве е  проследявано в продължение на 16 години. При старта му през 1992 г. средната възраст на участниците е 41 години. 


В началото му при 39% от жените и 66% от мъжете е установена повишено кръвно налягане първа и втора степен, съответно между 130/80 и 139/89 и по високо от 140/90.При жените по-рядко отколкото при мъжете се отчитат други рискови фактори за сърдечносъдово заболяване, включително затлъстяване, висок лош холестерол. Те и по-рядко са пушачи. 


Изследователите изчисляват, че при жените с първи степен на хипертония рискът от сърдечносъдови заболяване е два пъти по-висок отколкото от тези с нормални показатели на кръвното. Такъв риск при мъжете с тази степен на хипертония не бил регистриран от тях.


Изследователите коментират, че се появяват все повече данни за това, че хипертонията е по-опасна за сърдечното здрави при жените, отколкото при мъжете. Освен тов арисъкт става значително по-висок при леко повишаване на кръвното. 


По мнението на водещ американски експерт проучването е с добър дизайн. Проф. Джойс Оун-Хсяо коментира пред The New York Times2, че медиците следят за рисковите фактори, но действително не обръщат внимание на пола. От това проучване става ясно, че има статистическа разлика между мъжете и жените. Според нея заради заключенията от труда може да се предприемат стъпки за актуализиране на първичната профилактика на хипертонията. 


На този етап при първа степен на повишаване на кръвното се препоръчва промяна на начина на живот, без да се назначава медикаментозна терапия. Изключения са само пациентите, при които има други допълнителни рискови фактори като диабет. Възможно е в бъдеще на жените над 40 години при наличие на първа степен на хипертония да се назначава прием на лекарства. 

 

Източници:

1. Stage 1 hypertension, sex, and acute coronary syndromes during midlife: the Hordaland Health Study | European Journal of Preventive Cardiology | Oxford Academic (oup.com)

2. For Women in Their 40s, High Blood Pressure May Carry Special Risks - The New York Times (nytimes.com)