Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ повече от 34 милиона американци страдат от диабет и при приблизително 90-95% от тях се наблюдава диабет тип 2.

 

Характерното при диабет тип 2 е периферната резистентност към инсулин. Това означава, че различните тъкани, като например черен дроб и мускули, не могат да усвоят глюкозата от кръвта.


 

Черният дроб, който освен че усвоява глюкоза, я и синтезира. Следователно при инсулинова резистентност, той не може да спре нейната продукция, което допълнително повишава нивата ѝ в кръвта.

 

В началните етапи на заболяването панкреасът секретира допълнително количесвто инсулин, който да подпомогне усвояването на глюкоза. Този помощен процес впоследствие се прекратява.

 

Инсулинът е хормон, секретиран от пакреаса. Той регулира транспорта на глюкоза към клетките, където тя се използва като източник на енергия. По този начин се поддържат нормални нива на кръвна захар.

 

При продължително високи нива на глюкоза в кръвта могат да се наруши действието и функциите различни органи и системи.

 

Предишни проучвания показват, че повишаването на риска от диабет тип 2 зависи от комбинацията на генетични и негенетични фактори. Този риск може да се намали при въвеждането на определени промени в начина ни на живот.

 

Изследователи от Нидерландия проверяват до каква степен сърдечносъдовото здраве може да повлияе върху риска от диабет тип 2. Резултатите от тяхното проучване са публикувани в Европейското списание за превантивна кардиология.

 

Главен автор на изследването е д-р Фариба Ахмадизар - професор в Университетския медицински център „Еразъм“ в Холандия.

 

Това проучване се прави с цел разширяване и задълбочаване на информацията за сърдечносъдовите нарушения и повишения риск от диабет тип 2.

 

Учените се опитват да разберат какъв е риска при отделните заболявания на сърдечносъдовата система и каква е генетичната предразположеност за диабет тип 2.

 

Те наблюдават хора на средна възраст с и без генетична предизпозиция към заболяването.

 

В началото на проучването се включват 5933 участници, който нямат диабет. Средната им възраст е 69 години, като 58% от тях са жени.

 

На базата на определени параметри, като тютюнопушене, кръвно налягане, холестерол и други, те изчисляват риска от сърдечносъдови нарушения - от 0 до 12, и след това разделят участниците в три категории - бедни, междинни и идеални.

 

При отчитане на генетичния риск, изследователите отбелязват, че при участниците, при които се наблюдава висок риск от диабет тип 2, той е съответно 23,5%, 33,7% и 38,7% за идеалните, междинните и бедните групи на сърдечно-съдово здраве.

 

Учените оценяват още веднъж този риск, използвайки поведенчески и биологични резултати. Те отбелязват, че както за поведенческите, така и за биологичните оценки рискът е по-нисък в идеалните групи на сърдечно-съдово здраве, отколкото в бедните и средните групи.

 

Тези открития водят до заключението, че независимо от генетичната предразположеност доброто сърдечносъдово здраве е важно за предотвратяване на диабет тип 2 сред хората на средна възраст.

 

 

Източници:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/cardiovascular-health-most-important-to-reduce-diabetes-risk#Measuring-cardiovascular-health

https://academic.oup.com/eurjpc/advance-article/doi/10.1093/eurjpc/zwab141/6357208#289694145